Telegram koji je pokrenuo rat – kao obična depeša

Telegram
Objava rata Srbiji

Telegram kojim je Austrija  Srbiji objavila rat poslat je na današnji dan 1914. godine.

28. jul 1914. – Jutros je Niš optimistično raspoložen. Objavljeno je da se kristališu pomirljivi stavovi Trojne Antante. Ser E. Grej, kao najnoviju vest, saopštava inicijativu u intervenciji Engleske, Nemačke, Italije i Francuske, što znači četiri velesile, koje ne žele da reskiraju da budu uvučene u sukob za koji nisu direktno zainteresovane. Pod ovakvim utiskom ručavam u hotelu “Evropa”, za stolom koji je u blizini stola gospodina Pašića, kada mu donose telegram( Anri Barbi – francuski novinar).

Istog časa se približavam, i predsednik Vlade, pokazujući depešu, saopštava mi uobičajenim glasom: “Austrija nam je upravo objavila rat!”.
To je bio telegram na kojem jasno, stoji potpis: “Grof Berhtold”. Prepisujem tekst:
 “G. N. Pašiću, predsedniku Vlade i Ministru spoljnih poslova Srbije
Beč, 28. jula 1914.

Kraljevska vlada Srbije nije na zadovoljavajući način odgovorila na notu datiranu 23. julom 1914. koju je predao austro-ugarski poslanik u Beogradu. Zato Carsko – Kraljevska Vlada nalazi da je prinuđena da se osloni na silu oružja radi očuvanja svojih prava i interesa. Austro-Ugarska smatra da se od ovog trenutka nalazi u ratu sa Srbijom”.
 Ministar spoljnih poslova Austro- Ugarske Grof Berthold
Gospodin Pašić daje kovertu jednom od svojih sekretara i glasom iz kojeg se ne može osetiti ni jedna emocija, jednostavno kaže: “Treba poslati ovu depešu ministarstvu rata”.

Nije prošlo ni pet minuta, a ozbiljna vest je već bila poznata celom gradu i izazvala neospornu depresiju.

Tako je Austrija, podvrgavajući se već dobro poznatoj agresivnoj volji, učinila definitivan prekid. Odbacujući u potpunosti pomisao o pomirljivoj intervenciji, o međunarodnoj konferenciji, stavila je Svet pred svršen čin. Zebnja steže srca, ali to brzo kucanje je kratkog daha. Dovoljno je da prođe jedan puk koji sa muzikom na čelu maršira kroz grad, da bi se povratila energija na trenutak zatomljena, ili da se pretvoji u živi entuzijazam. Međutim, ova objava rata, lišena svakoga protokola, upućena telegramom kao da je poruka običnog pojedinca drugome pojedincu o nekoj nevažnoj stvari, je čin bez presedana koji je toliko čudan da se skoro u njega i ne može poverovati. Ne bi li mogla ta depeša biti maslo nekog zlonamernog naklapala? Vlada je i sama još u sumnji tim pre što je još jedan sličan telegram stigao u srpski Generalštab, nasuprot svim međunarodnim običajima, i zvaničan bilten pres službe je, objavljujući taj telegram, dodao sledeće redove:
“Kraljevska vlada Srbije preduzela je mere da bi se uverila u autentičnost ove depeše koja joj je dostavljena u neobičnoj formi. Njegovo Prevashodstvo ministar Nemačke koji je ovlašćen za interese vlade Austro-Ugarske, je izjavio da ništa ne zna po ovom pitanju”.
Tek negde pred ponoć smo bili potpuno sigurni, iz telegrama koji su stigli iz Bukurešta i Atine, da je objava rata od strane Austro-Ugarske i te kako autentična….

Kralj u rovu sa svojim vojnicima

Austrijanci su na nekoliko kilometara od Topole, gde je položen pepeo Velikog Karađorđa; pred vratima Takova, rodne grude Obrenovića; prete Kragujevcu i njegovom arsenalu; sebi već laskaju da su završili sa Srbijom. Odbrana Beograda je upravo prestala. Zebnja, pa čak i beznadežnost obuhvata u Srbiji čak i one koji su najpopustljiviji. Iznenada, pak, saznaje se da je municija – već dugo vremena očekivana – stigla, kad se jedna nova vest širi vojskom: Kralj se nalazi u rovovima! Starac kome ima više od 72 godine, i nepokretan od reumatizma, onemoćao zbog godina, Petar I je svoju moć, isuviše tešku za njega, preneo u čvršće ruke svoga sina princa prestolonaslednika Aleksandra, ali pred pobedonosnim osvajačem, on se uspravlja. Njegov snažni duh pobeđuje slabost staračkog iscrpljenog i nemoćnog tela;oživeo je pred opasnošću domovine on je, u želji da joj poleti u pomoć, smognuo snagu iz svoje mladosti, entuzijazam i energiju….

Literatura: “Niš u delima putopisaca od IV do XX veka” – Vidosav Petrović 2002
Wikipedia
Priredio na stranici: Novaković Č. Milan
Za Vecu …

Dostava hrane u Nišu