Copyright

Naissus.info  će se truditi da objavi najtačnije i najnovije vesti na svojim web stranama, ali ipak upozorava korisnike, da je sadržaj preuzet sa drugih sajtova informativnog značaja, zato ne garantuje i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tačnost i celovitost. Svi korisnici objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.

Objavljeni članci nisu naše autorsko delo.

Pošto na web stranama firme Biznis Centar postoje linkovi na druge web strane, koje nisu povezane sa firmom Biznis Centar  i  nad kojima ona nema nikakvu vrstu nadzora, tako ona ne može da garantuje, kao ni da prima i posreduje pritužbe u vezi tačnosti  sadržaja  bilo kakvih web strana, za koje nudi link ili referencu i ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim web stranama.

Biznis Centar zadržava pravo da bilo šta promeni, doda ili odstrani iz sadržaja tih web strana, dodavanja ili odstranjivanja sadržaja, objavljenog na web strani www.naissus.info bilo kada, na bilo koji način, delimično ili u celosti, ne gledajući na razlog i bez prethodnog upozorenja.