Fakulteti

Fakulteti u Nišu Univerzitet Niš , Fakultet Nis, Fakulteti u Nisu , Niski univerzitet

Adresa: Univerzitetski trg 2, Niš
Telefon: 018/257-970
Website: www.ni.ac.rs
E-mail: uniuni@ni.ac.rs

 

Univerzitet u Nišu nalazi se u jednoj od najistaknutijih građevina izgrađenoj 1887. godine, a koja je tokom istorije imala ulogu sedišta Suda, Načelstva i Kapetanije, kao i mesta kabineta Vlade i Ministarstva inostranih poslova. 1960. godine započeto je formiranje prvih fakulteta u Nišu, da bi to na kraju rezultiralo osnivanjem Univerziteta u Nišu 15. juna 1965. godine.

Prvi fakulteti osnovani na Univerzitetu u Nišu bili su Pravno-ekonomski, Medicinski i Tehnički fakultet. Danas se on sastoji od 14 fakulteta, a najmlađi je Poljoprivredni fakultet u Kruševcu. Akreditovan je 2009. godine u trećem ciklusu akreditacije visokoškolskih ustanova Srbije, zajedno sa Univerzitetom u Beogradu i Novom Sadu.

Fakulteti Univerziteta u Nišu: