Marketing

Avansna uplata za banere – 10% popusta za period oglašavanja od 6 meseci
Avansna uplata za banere –  20% popusta za period oglašavanja od 12 meseci
Politički marketing: cene se uvećavaju 100%

Design CMG nije u sistemu PDV-a

Za sve što nije u cenovniku možete kontaktirati našu marketing službu

Design CMG;     +381 60 623 19 89;   marketing@naissus.info