Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Nišu

CRKVA SV. TROJICE – SABORNI HRAM

Niški saborni hram kako svojom arhitekturom, kao i svojim ikonostasom zauzima značajno mesto u srpskoj istoriji umetnosti.

Gradnja crkve započela je 18. oktobra 1856. godine i trajala je do 1872. godine. Osvećena je nakon oslobođenja od Turaka 1878. godine. Zidovi hrama građeni su u raznim stilovima, od srpsko-vizantisjkog, islamskog, renesansnog do elemenata zapadnog baroka.

Svojom lepotom i neobičnošću svakako zauzima značajno mesto u razvoju moderne srpske arhitekture i predstavlja svojevrsnu prekretnicu u njenoj istoriji.

Grandiozni ikonostas crkve, velike umetničke vrednosti iz 1885. godine, većim delom je oslikao veliki srpski slikar Đorđe Krstić.

Na žalost 2001. godine je stradao u velikom požaru. Zahvaljujući donacijama i naporima građana Niša hram je arhitektonski obnovljen i restauriran.

CRKVA SVETOG PANTELEJMONA

Crkva Sv. Pantelejmona je prva crkva podignuta odmah po oslobođenju od Turaka 1878. godine.

Stotinak metara iznad nove crkve nalaze se ostaci stare crkve koju je podigao Stefan Nemanja i u njoj se sastao 1189. godine sa nemačkim carem Fridrihom I Barbarosom tokom krstaških pohoda.

Unutrašnjost crkve dekorisali su slikari Đorđe Zografski i niški slikar Dušan Milačić u trećoj deceniji 20. veka.

Posebnu pažnju zaslužuju stojeće figure Svetog Save i Svetog Simeona u prirodnoj veličini, rad Đorđa Zografskog. Oko crkve postoji nekoliko izvora vode za koje se veruje da su čudotvorni i lekoviti.

CRKVA SVETOG CARA KONSTANTINA I CARICE JELENE

Crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je grad Niš posvetio znamenitom Nišliji i njegovoj majci, nalazi se u novom delu grada, na Bulevaru Nemanjića, u Parku Sveti Sava.

Izgradnja crkve počela je 1999. godine postavljanjem i osvećenjem temelja. Projektant crkve je arhitekta Jovan Mandić koji je uneo elemente raške graditeljske škole, sa neuobičajenim dodatkom od dva zvonika.

CRKVA SVETOG NIKOLE

Crkva Sv. Nikole je svedok burne istorije grada. Smatra se da je na ovom mestu bilo više crkava koje su tokom burne istorije rušene i ponovo građene.

Zapadno od današnje crkve postoje ostaci temelja crkve koja je porušena 1737. godine kao izraz besa turske vlasti zbog neposlušnosti srpskog stanovništva. Današnja crkva Sv. Nikole podignuta je 1863/1864. godine kao turska džamija.

Nakon oslobođenja od Turaka 1878. godine džamija je prilagođena potrebama pravoslavnih vernika. Zanimljiva činjenica vezana za ovu crkvu je da je šest puta menjala versku namenu, od džamije do pravoslavnog hrama.

LATINSKA CRKVA – GORNJI MATEJEVAC

Iznad sela Gornji Matejevac, 7 km od grada, na brdu zvanom Metoh nalazi se najlepša sakralna građevina na ovom području. Sagrađena je u vreme vladavine vizantijskog cara Manojla I Komnina (1143.-1180.) koji je često boravio u Nišu.

Obnovljena je za vreme vladavine despota Stevana Lazarevića, početkom XV veka. Crkva je posvećena svetoj Trojici, a zbog kolonije dubrovačkih trgovaca koji su je koristili u 16. veku u narodu je poznata kao «Latinska».

Izgrađena kao jednobrodna građevina u obliku upisanog krsta sa kupolom , sa fasadom od opeke i kamena, svojim arhitektonskim oblicima obezbedila je značajno mesto u istoriji vizantijske arhitekture na ovim prostorima.

Materijal preuzet sa sajta www.visitnis.com