Važni telefoni

HITNA POMOĆ | 018 194

POLICIJA | 0181 192

VATROGASNA SLUŽBA | 018 193

TAČNO VREME | 018 195

PRIJAVA TELEGRAMA | 018 196

PRIJAVA SMETNJI | 018 977

PTT OBAVEŠTENJA | 018 988

KONTROLOR POŠTONOŠA | 018 518 186

BROJ ZA REKLAMACIJU TELEFONSKIH  RAČUNA | 018 9813

TRŽIŠNA INSPEKCIJA | 018 515 522

JKP „MEDIJANA“ | 018 4558 111

CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE | 018 985

DEŽURNA APOTEKA „ĆELE KULA“ | 018 512 336

VODOVOD | 018 239 774

DIMNIČARSKE USLUGE | 018 4524 882

TOPLANA | 018 4239 188

SAOBRAĆAJNA POLICIJA | 018 527 767

VETERINARSKA STANICA | 018 4241 499

STAMBENE HITNE INTERVENCIJE | 018 4235 177

POMOĆ NA PUTU | 018 987

EPS | 018 518 500

NOVO GROBLJE | 018 4560 690

KLINIČKI CENTAR | 018 506 900

GINEKOLOGIJA | 018 4233 482

DOM ZDRAVLJA | 018 4251 699

ŽELEZNICKA STANICA | 018 264 625

AUTOBUSKA STANICA | 018 255 177

AERODROM | 018 4582 828

AUTO MOTO DRUŠTVO | 018 987

NAISSUS | 018 502 600

KOMUNALNA POLICIJA | 018 4150 201