Impressum

Naissus.info – internet novine

Osnivač:
Biznis Centar, Kej Mike Paligorića 12a, 18 000 Niš
Mob.  +381 60 623 19 89

MB:63651419
PIB:108717638
TR:105- 15412- 62 AIK BANKA

E-mail redakcije: redakcija@naissus.info

 

Naissus.info je upisan u registar medija u Agenciji za privredne registre pod brojem IN000542 .

DIREKTOR
Miroslav Vulić

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Miroslav Vulić
E-mail: redakcija@naissus.info

MARKETING
E-mail: marketing@naissus.info