Primena EEG-a u dijagnostici i praćenju epilepsije kod dece

eeg psiho centar MM nis

Ova tema obuhvata važnost EEG-a kao neinvazivnog dijagnostičkog alata u identifikaciji i klasifikaciji epileptičnih napada i sindroma kod dece.

Takođe, može se diskutovati o tome kako EEG može pomoći u praćenju efikasnosti terapije, kao i o izazovima i ograničenjima EEG-a u pedijatrijskoj neurologiji. Stručnjaci neuropsihijatrijske ordinacije PSIHO CENTAR MM, dečiji neurolozi, dečiji psihijatri, dečiji psiholozi, defektolozi i logopedi govore nam na ovu temu.

Šta je EEG i njegov značaj u pedijatrijskoj neurologiji, epilepsije kod dece i zašto je rano dijagnostikovanje ključno?

Elektroencefalografija (EEG) je test koji se koristi za snimanje električne aktivnosti mozga. Kod dece se EEG obično preporučuje u sledećim situacijama: -ako postoji sumnja na epilepsiju ili ako je dete već imalo napade.

EEG može pomoći u dijagnostikovanju tipa epilepsije ili praćenju efikasnosti terapije, različite vrste epilepsija koje su česte u dečjem dobu, uključujući febrilne konvulzije, benigne epilepsije dečjeg doba i druge specifične sindrome.

  • ako postoje zabrinutosti u vezi sa razvojem deteta, kao što su kašnjenje u razvoju, problemi sa učenjem ili poremećaji u ponašanju, poremećaj iz spekra autizma.
  • posebno kod teških ili čestih glavobolja, da bi se isključile ozbiljnije neurološke bolesti.
  • nakon ozbiljne povrede glave, EEG se može koristiti za praćenje mozga.
  • kod procene stanja svesti ili dubine kome. -kod infekcije mozga kao što su encefalitis ili meningitis, gde EEG može pokazati određene promene vezane za ove stanja.
  • kod drugih neuroloških poremećaja kao što su narcolepsija ili neke vrste migrena

Praćenje efikasnosti terapije pomoću EEG-a, može pomoći u ocenjivanju odgovora na lečenje i u prilagođavanju terapije.

Važno je napomenuti da se EEG koristi kao deo sveobuhvatne evaluacije i da se rezultati uvek tumače u kontekstu kliničke slike i drugih dijagnostičkih testova.

Ukoliko sumnjate da bi vašem detetu mogao biti potreban EEG, najbolje je da se konsultujete sa pedijatrom ili neurologom.

eeg psiho centar MM nis

EEG (elektroencefalografija) snimanje je postupak koji se koristi za merenje električne aktivnosti mozga.

Postupak je obično vrlo jednostavan i bezbolan:
1. Pacijentu se obično savjetuje da opere kosu kako bi se osiguralo dobro prianjanje elektroda, ali da ne koristi bilo koje proizvode za kosu koji mogu ometati čitanja.
2. Mali, okrugli diskovi poznati kao elektrode stavljaju se na različite točke na glavi. Elektrode su povezane s EEG uređajem koji zapisuje električnu aktivnost mozga. 3.Sprovođenje snimanja gde se pacijent može da sedi ili leži mirno. U nekim slučajevima, mogu se koristiti posebni nadražaji kao što su svetlosni bljeskovi ili duboko disanje kako bi se izazvale promjene u moždanoj aktivnosti.
4. EEG uređaj beleži električne signale i prenosi ih na računar za analizu. Ovi podaci se zatim koriste za dijagnostičke svrhe.

EEG se koristi u dijagnostici različitih stanja, uključujući epilepsiju, poremećaje spavanja, moždane udare, demenciju i druge neurološke poremećaje. Zato dečiji neurolozi Psiho centra MM, savetuju da se EEG koristi kao ključan alat u dijagnostici i praćenju epilepsije kod dece.

Naglašavaju da je pravovremena dijagnoza i adekvatno lečenje od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta života deteta i smanjenje dugoročnih posledica bolesti.

Kako se nositi sa anksioznošću?

Global Digital Clinik