Efikasno upravljanje vremenom – korisni saveti za decu

Gimnazija Tvrđava

Da li se i tebi čini da imaš mnogo obaveza, a malo vremena za odmor i druženje sa drugarima? Često kasniš i ne uspevaš da najbolje odgovoriš na sve nastavne i vannastavne obaveze? Nemaš vremena za svoje hobije i druge aktivnosti koje voliš, posebno one sa svojom porodicom?

Ne brini, mnogi imaju taj osećaj. Ne treba ti duži dan, samo malo bolja organizacija vremena.

Sposobnost da efikasno upravljaš vremenom jedan je od glavnih faktora za postizanje uspeha na bilo kom polju u životu. Postići sklad između slobodnog vremena i svih obaveza jeste izazov, ali je važan za tvoje psiho-fizičko zdravlje i kvalitet života uopšte. Zato, napravi pauzu i pročitaj ovaj tekst koji ti ukazuje na korisne smernice za efikasno upravljanje vremenom.

Koji su to znaci lošeg upravljanja vremenom?

Efikasno upravljanje vremenom ili time management značajno može doprineti smanjenju stresa koji osećaš i pomoći da imaš kontrolu nad aktivnostima. Kako uopšte osoba može znati da ima problem sa organizacijom vremena? Odgovor možeš pronaći u sledećim znacima:

  1. Kašnjenje: jedan od glavnih znakova jeste da često kasniš na početak časa, trening ili okupljanje sa drugarima.
  2. Nepoštovanje rokova: zbog loše organizacije ne stižeš da završiš i dostaviš svoje zadatke na vreme, odradiš deo projekta ili pak se pripremiš za testove.
  3. Neefikasno učenje: posvećuješ mnogo vremena učenju, ali ne dobijaš željene rezultate i ne uspevaš da naučiš sve što je planirano.

Ako prepoznaješ neke od znakova, ne brini, samo počni da primenjuješ savete za efikasno upravljanje vremenom. U nastavku, izdvojićemo nekoliko korisnih smernica kako bismo ti olakšali taj izazov i pomogli da se osećaš zadovoljnije!

Prvi korak jeste da postaviš prioritete i napraviš raspored aktivnosti. Prioritetne aktivnosti i obaveze su one koje su jako važne, a ponekad i hitne. Ispiši dnevne, nedeljne ili mesečne zadatke, i na osnovu kriterijuma hitnosti i važnosti, odredi koji je najbitniji, manje bitan i najmanje bitan, odnosno hitan. Pravljenjem jasnog šablona, lakše ćeš odrediti šta treba da radiš odmah, a šta bi mogao da odložiš malo ili prepustiš nekom drugom.

Nakon toga, pokušaj jasno da definišeš ciljeve. Efikasno upravljanje vremenom podrazumeva da tačno znaš šta želiš da postigneš u određenom periodu. Samim tim, neizostavan deo svake aktivnosti jeste cilj koji će ti pomoći da budeš bolje fokusiran na njegovo postizanje. Kako bi ti bilo lakše da definišeš iste, posluži se sledećim objašnjenjima koji dolaze od engleske reči SMART:

S (specific) – cilj mora biti jasan, konkretan i precizan.
M (measurable) – treba da bude merljiv kako bi se lakše utvrdilo da li je i u kom stepenu ostvaren.
A (attainable) – cilj treba biti dostižan.
R (realistic; resource bond) – cilj treba da bude u skladu sa tvojim mogućnostima, odnosno realističan
T (timely) – cilj treba da ima postavljen rok do kada da bude ostvaren.

Treći korak jeste da svoje aktivnosti započneš na vreme bez odlaganja. Poštuj svoj plan, jer menjanje plana usput može da utiče na cilj koji je postavljen na početku. Odlaganje može negativno da se odrazi na tvoje rezultate, a to ne želiš, zar ne?

Pored poštovanja plana, važno je da efikasno iskoristiš vreme predviđeno za neku aktivnost. Zato, ograniči distrakcije, odnosno sve ono što može da te poremeti u samom radu. Razne notifikacije na telefonu, ili poruke koje stalno stižu, umeju da remete fokus i odvlače pažnju od onog što je bitno. Isto tako, uz televizor vreme proleti i pažnja opadne, čak i onda kada ne gledaš nešto konkretno.

Efikasno upravljanje vremenom podrazumeva i vreme za odmor i pauzu. Potrebno je da napraviš balans između rada i opuštanja, jer ako nedostaje uživanja u slobodnom vremenu, možda bi trebalo da preispitaš svoj plan. Potrudi se da uvek imaš vremena za obroke, san i odmor, ali i neku slobodnu aktivnost ili razonodu.

Na kraju svakog dana ili nedelje osvrni se na plan i ono što si uradio. Slavi svoja postignuća, jer to dodatno motiviše i podstiče na trud. Uvek čestitaj sebi na dobro odrađenom zadatku, ipak je to tvoj uspeh i rezultat tvog zalaganja!

Nadamo se da će ti ovi saveti za efikasno upravljanje vremenom biti korisni i pomoći da bolje organizuješ sebe i svoje obaveze. Nemoj da žuriš i krećeš naglo – svaka veština, pa i upravljanje vremenom zahteva posvećenost i strpljenje. Kreni lagano, i korak po korak primenjuj date savete. Ukoliko tragaš  za još nekim savetima o školi, možeš posetiti stranicu privatne srednje škole u Novom Sadu – Gimnazije Tvrđava i pronaći odgovore.

Global Digital Clinik