Centar za psihoterapiju „Anima plus“- čuvar vašeg mentalnog zdravlja

Anima plus
Anima plus

Usled savremenog načina života koji je nametnuo mnogobrojne izazove, postajemo nefunkcionalni i zabrinuti, počinjemo da patimo, sve nam je teže da se sami izborimo i adekvatno odgovorimo.

Centar za psihoterapiju Anima plus nastao je kao odgovor na sve više nadolazeće potrebe ljudi da povrate narušen kvalitet svog života ili sačuvaju i poboljšaju postojeći.

Stručni tim našeg centra (psihijatri, psihoterapeuti, psiholozi, defektolog, logoped) svojim zalaganjem, profesionalnošću i stručnim znanjem, pomoći će pojedincima, parovima, porodicama i grupama da prevaziđu prepreke na koje su naišli i postanu zadovoljniji sobom.

Bavimo se prevencijom, dijagnostikovanjem, tretiranjem i lečenjem širokog spektra psihičkih poremećaja, problema i tegoba sa posebnim akcentom na psihoterapijski tretman ali i kroz farmakoterapiju. U našoj ponudi imamo više vidova individualnog i grupnog psihoterapijskog tretmana koji uključuju psihoanalitičku psihoterapiju, grupnu analitičku psihoterapiju, geštalt, kognitino-bihejvioralnu, partnersku, bračnu i sistemsku porodičnu, dečju i adolescentnu psihoterapiju kao i savetovanje i psihoterapiju roditelja.

Cilj psihijatrijskog, psihološkog i psihoterapijskog lečenja jeste otklanjanje određenog psihijatrijskog poremećaja, stanja i bolesti; smanjenje i otklanjanje tegoba, trpljenja i patnje, rasterećenje od unutrašnje napetosti, otklanjanje straha, uspostavljanje funkcionalnijih mehanizama suočavanja sa stresom i životnim teškoćama, smanjenje preterane samokritičnosti i nesigurnosti, otklanjanje neželjenih navika i ponašanja, bolje razumevanje sebe, svojih misli i osećanja, unapređenje emocionalnih veština i inteligencije, ostvarivanje bliskosti, otkrivanje vlastitih ograničenja i potencijala i nesvesnih sadržaja koji nas ometaju da budemo najbolja verzija sebe.

Veoma uspešno lečimo:

– anksiozne poremećaje
– panične poremećaje i panične napade
– specifične fobije
– opsesivno-kompulsivni poremećaj (OKP)
– generalizovani anksiozni poremećaj
– socijalnu anksioznost
– depresiju i reakcije tugovanja
– hipohondriju
– psihosomatske poremećaje
– poremećaje ishrane (anoreksija i bulimija)
– poremećaje spavanja
– posttraumatske stresne poremećaje (PTSP)
– poremećaje ponašanja kod dece i adolescenata
– seksualne disfunkcije
– poremećaje ličnosti
– bolesti zavisnosti (alkoholizam, narkomanija, kockanje)
– probleme u partnerskim, bračnim i porodičnim odnosima
– psihoze

Nudimo i dijagnostiku i lečenje neuroloških bolesti dece i odraslih, specijalističke preglede neurologa, eeg, neuropsihološka testiranja.

Ukoliko postoje objektivne prepreke zbog kojih klijent nije u prilici da poseti našu ordinaciju, pružamo mogućnost pregleda i u kućnim uslovima.

Osim terapijskih, stručnih i edukativnih aktivnosti centar Anima plus je i baza mnogih projekata realizovanih van centra.

Centar za psihoterapiju Anima plus
Adresa: Bulevar Nemanjića 85, TC zona 2, drugi sprat, lokal br.69, 18 000 Niš
Kontakt telefon: 063 73 49 000 i 018 305 346
e-mail: animaplusnis@gmail.com
http://www.animaplus.rs/

 

Dostava hrane u Nišu