Štab za vanredne situacije deli gumene čizme stanovnicima Naselja 9. maj

Štab za vanredne situacije grada Niša izdao je niz naredbi odgovarajućim subjektima kako bi se otklonile posledice od podzemnih voda i poplava na području dela MZ “9. maj” u Gradskoj opštini Palilula.

Štab za vanredne situacije primeniće sledeće mere koje prenosimo u celosti:

Aktivirati drenažnu stanicu u okviru privrednog subjekta Fripak.

Gradski štab je dobio saglasnost vlasnika drenažne stanice privrednog subjekta Fripak za korišćenje iste, te nalaže:

A) JKP NAISSUS Niš da angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi postavljanja i stavljanja u pogon potopne pumpe (kapacitet od 15-20 litara u sekundi) u funkciju;

B) ED Niš da angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi dovođenja električne  energije odgovarajuće snage do potopne pumpe.

Hitno aktivirati potopnu pumpu u Naselju 9. maj i iscrpljenu vodu sa ugroženog područja ubaciti u postojeći kanalizacioni sistem u naselju.

Za realizaciju mere naloženo je:

A) JKP NAISSUS Niš da angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi postavljanja, priključenja i stavljanja potopne pumpe (kapacitet od 5-10 litara u sekundi) u funkciju.

B) ED Niš da angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi dovođenja električne energije odgovarajuće snage KW do potopne pumpe.

Hitno aktivirati crpnu stanicu u industrijskoj zoni između Šinvona i LMB Softa i pristupiti crpljenju vode, i istu ubaciti u postojeći kolektor Bubanj koji vodi gravitaciono do postrojenja za prepumpavanje u reku Nišavu.

Naloženo je da:

A) JKP NAISSUS Niš angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi praćenja nivo voda u kolektoru Bubanj  i upravljanje istim u zavisnosti od nivo reke Nišave.

B) ED Niš angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi dovođenja el. energije odgovarajuće snage do crpne stanice kod Šinvona.

Neće se proglasti vanredna situacija

Prilikom razmatranja predmetne situacije Stručno – operativni tim je zaključio da na ugroženom području nije potrebno proglasiti vanrednu situaciju s obzirom na to da nisu angažovana sva sredstva i mogućnosti kojom raspolaže Grad Niš, a procenjuje se da će se hidro i hidro-meterološka situacija povoljno razvijati.

Potrebno je vršiti neprestani monitoring ugroženog područja i o tome obaveštavati Štab za vanredne situacije.

Ulice nasuti šljunkom

Naloženo je da se odmah tamo gde to predstavlja moguće privremeno rešenje problema, ulice budu nasute šljunkom iznad nivoa vode, a u dogovoru sa ugroženim građanima njihova komunikacija i izlazak iz domova biće olakšana građevinskim merama ili podelom čizama.

Dezinsekcija i deratizacija

Naloženo je da na ugroženo područje izađu ekipa za dezinsekciju i deratizaciju, kao i ekipa Veterinarskog instituta.

U završnom izveštaju rada stručno-operativnog tima izneće se predlozi za sprečavanje ili umanjenje rizika o ponovnom pojavljivanju pojavi vode u ugroženom području.

Global Digital Clinik