Raspored dežurstva Doma zdravlja u Nišu za vreme praznika

doma zdravlja
Foto: Dom zdravlja

Zbog obeležavanja prvomajskih i uskršnjih praznika, tokom neradnih dana od 1. do 6. maja, Dom zdravlja u Nišu radiće u izmenjenom režimu.

Dom zdravlja u Nišu biće otvoren za odrasle i decu od 7 do 20 sati.

I Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

1. Centralni objekat Doma zdravlja Niš, ul.Vojvode Tankosića 15, ulaz br.1.

Radno vreme u periodu od 01. do 06. maja od 07:00 do 20:00 časova.

2. Infuzioni punkt u zdravstvenoj stanici „Čair“pružaće usluge svim pacijentima kojima je potrebno ordiniranje infuzione terapije i pregled lekara opšte medicine.

Radno vreme u periodu od 01. do 06. maja od 07:00 do 20:00 časova.

II Služba za zdravstvenu zaštitu dece

Centralni objekat Doma zdravlja Niš, ulaz broj 3.

Radno vreme u periodu od 01. do 06. maja od 07:00 do 20:00 časova.

III Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Centralni objekat Doma zdravlja Niš, ulaz br. 1.

Radno vreme u periodu od 01. do 6. maja od 07:00 do 13:30 časova.

IV Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Dežurstvo je organizovano u prostorijama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć .

Radno vreme u periodu od 01. do 06. maja u periodu od 07:00-20:00 časova i od 20:00-07:00 časova.

V Služba za kućno lečenje, medicinsku negu i palijativno zbrinjavanje

Odeljenje „Centar“, ulica Vojvode Tankosića br. 15.

Timovi lekar-sestra radiće u periodu od 01. do 06. maja u periodu od 07:30 do 14:30 časova Medicinske sestre/tehničari radiće na terenu od 07:00-20:00 časova.

VI Služba polivalentne patronaže

1. Rad na terenu organizovan je od 07:00 do 14:00 časova u periodu od 01. do 06. maja.

2.Telefonsko savetovalište pruža usluge od 07:00 do 20:00 časova u periodu od 01. do 06. maja.

Kol centar neće raditi u periodu od 01. do 06.maja. 2024. godine.

Global Digital Clinik