Raspisan konkurs za policijsku obuku za 780 policajaca

Dan policije; Foto: MUP Republike Srbije
Dan policije; Foto: MUP Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je raspisalo konkurs za upis 780 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno
osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji.

Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove za upis, mogu da se prijave do 7. juna
ove godine.

Od 780 polaznika Centra za policijsku obuku, 230 će se stručno osposobljavati za
obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom
mestu policajac, 220 saobraćajni policajac i 330 na radnom mestu granični
policajac.

Kandidati za polaznike imaju mogućnost da se prilikom prijave na konkurs izjasne
za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje.
Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova
www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.