Prvi korak rešenja problema seoskih deponija: Odvoz smeća u Ostrovici

JKP
JKP "Mediana" Niš

Selo Ostrovica biće uključeno u projekat organizovanog odvoza smeća, dogovor je radnog sastanka predsednika Gradske opštine Niška Banja i direktora JKP “Mediana”, a na zahtev meštana sela sa banjske teritorije.

“To znači da će kamioni Javnog komunalnog preduzeća Mediana u buduće, najmanje jednom nedeljno, smeće iz sela odvoziti na gradsku deponiju”, kažu u opštini.

U selu i naselju Ostrvica, i selu Ravni Do postavljena su 34 kontenjera i u sistem odvoženja otpada uvedeno je 600 korisnika.

“Uskoro će se u projekat uvesti Lazarevo selo, Kunovica i Banacerovo”, kaže predsednik GO Niška Banja, Dejan Jovanović.

Problem deponija ostaje u više od polovine niških sela

JKP Mediana poslednjih godina radi na tome da trajno reši problem deponija u niškim selima. Tokom juna 2017. godine od 68 sela na području Niša u 32 sela prvi put su postavljeni kontejneri.

“Opština Niška Banja je prva u kojoj smo započeli uvođenje organizovanog odvoza smeća”, kaže direktor JKP “Mediana”, Dragoslav Pavlović.

Samo prošle godine Grad Niš izdvojio je sedam miliona dinara da sanira 30 divljih deponija na ruralnom području.

Redovnim planom i programom za učestale deponije u gradu za oko 700m3 otpada u 2016.-oj izdvojeno je 20 miliona dinara, a građani su pravili duplo više otpada.  

U JKP Mediana sela koja se vode kao “nezadužena” odnosno u kojima ne postoji organizovani odvoz smeća ili kante ili kontejneri su: Gornja Trnava, Vele polje, Paligrace, Miljkovac, Paljina, Berčinac, Rujnik, Leskovik, Kravlje, Topilo, Pasjača, Oreovac, Vrelo, Jasenovik, Cerje, Berbatovo, Vukmanovo, Mramorski potok, Lalinske pojate, Donje Vlase, Lazarevo selo, Rautovo, Radikina bara, Kunovica, Bancarevo, Ravni do, Supovac i Sečanica.

Da bi se problem trajno rešio potrebno je da se, osim veće komunalne svesti stanovnika Niša i okoline, izvrši tipizacija sudova za smeće po delovima grada, postave kontejneri na celom seoskom području i izrade podzemni kontejneri u stambenim delovima grada.

Sve to bi uticalo na poboljšanje produktivnosti rada komunalnog preduzeća.

mapa jkp mediana
mapa jkp mediana

Ušteđeni novac bi mogao da se preusmeri na ostale komunalne probleme u Nišu i samim tim rešili dugogodišnji problemi divljih deponija, naročito onih sa kabastim smećem, kao i nedostaci odvoza smeća u niškim selima, kažu stručnjaci.

Global Digital Clinik