Prijavi nasilnika! Jači od tišine – zaustavimo nasilje u porodici

Prijavi nasilnika: Jači od tišine – zaustavimo nasilje u porodici
Prijavi nasilnika: Jači od tišine – zaustavimo nasilje u porodici

Od prvog juna do prvog decembra prošle godine, Policijska uprava u Nišu izrekla je 840 hitnih mera, od kojih 528 zabrana prilaska i komunikacije i 258 hitnih mera udaljenja nasilnika iz stana.

Ove godine, broj prijava nasilja u porodici je povećan, što govori da se polako menja svest ljudi da svako nasilje treba  prijaviti, ali treba još raditi na podizanju  svesti u vezi sa problemom porodičnog nasilja, prevencijom i edukacijom.

Ovo je zaključeno na tribini “Jači od tišine – zaustavimo nasilje u porodici”, koju je  organizovala Gradska opština Palilula u okviru Strategije unapređenja rodne ravnopravnosti.

Tribina “Jači od tišine – zaustavimo nasilje u porodici; Foto: D.Vidojkovic,EKOpolis

U toku je i projekat „Nasilje u porodici/partnerskom odnosu – ugrožavanje integriteta ličnosti“ koji se realizuje  u saradnji sa Centrom za socijalni rad „Sveti Sava“, Sigurnom kućom Niš, Policijskom upravom Niš i organizacijama civilnog društva.

“Ovo je prva u nizu tribina koje će biti održane kako  na gradskom tako i na seoskom području kojima će se ohrabrivati žrtve nasilja da prijave nasilnika i informsati građane o prevenciji nasilja nad ženama”, kaže predsednica  Skupštine Gradske opštine Palilula Adriane Anastasov.

Sigurna kuća u Nišu je od početka godine bila utočište za 30 žena i 18 dece žrtava porodičnog nasilja.

Alarmantni podatak je da je u Srbiji od početka godine 20 žena stradalo u porodičnom nasilju.

Kada se govori o porodičnom nasilju u javnosti, najčešće je reč o fizičkom nasilju jer se posledice lako vide, a i društvo lakše osuđuje ovaj oblik nasilja. Međutim, ono što se često prećuti jesu ostali vidovi porodičnog nasilja.

Većina žena prijavljuju nasilje kada se stvari otrgnu kontroli. Ostaje nejasno zašto se nasilje ne prijavljuje istog trenutka kada žrtva primeti da je ugrožena.

Od donošenja novog Zakona o sprečavanju porodičnog nasilja u Srbiji je zabeleženo 30.000 slučajeva nasilja u porodici i izrečeno je preko 12.000 mera. 

Global Digital Clinik