PD “Preslap”: Uspešno savladan izazov Ljubotena na Šar planini

preslap
Foto: PD "Preslap"

Planinarsko društvo “Preslap” uspešno je juče izvelo visokogorsku akciju na Šar planini, u Severnoj Makedoniji, a odredište je bio vrh Ljuboten, visok 2498 metara.

Ljuboten je najseverniji vrh ogromnog masiva Šar planine, a zbog svog oblika pravilne piramide, najupečatljilvi je od svih vrhova Šar planine. Štaviše, piramida Ljubotena može se lako uočiti čak i iz okoline Niša, a i sa svih planina juga Srbije, a sa Ljubotena se pruža izvanredan pogled na celo Kosovo, i dobar deo Severne Makedonije.

Foto: PD “Preslap”

Sa Planinarskim društvom “Preslap”, ka Ljubotenu uputio se 21 učesnik, iz Niša, Prokuplja, Jagodine i Vranja. Uspon je izveden iz pravca Starog sela, u okolini Tetova. Akcija je izvedena po lepom vremenu, a ovaj uspon spada u osrednje zahtevne. U prvom delu, trasa je vodila od sela na visini od 900 metara, do planinarskog doma na 1600 metara nadmorske visine, i ova deonica savladana je za oko tri sata laganog hoda.

Foto: PD “Preslap”

Pravi izazov, ali i mnogo prirodne lepote, učesnici akcije, visokogorci, doživeli su od planinarksog doma, do samog Ljubotena.

Neprestano je vrh, kao glavni cilj, bio na vidiku, i video se moćni greben koji je vodio do njega. Od doma, deonice su postale znatno strmije, vodile su vijugavim uzanim stazama, preko sitnog kamenja i sipara. Izlaskom na glavni greben, na visinu od oko 2200 metara, ukazao se i pravac završnog uspona, sa divovskom piramidom Ljubotena na kraju tog puta. Kao i Rtanj u Srbiji, tako je i Ljuboten maltene pravilnog piramidalnog oblika, ali je u odnosu na Rtanj znatno viši, veći, prostraniji.

Foto: PD “Preslap”

Posle šest i po sati planinarenja, računajući od polaska iz Starog sela, 19-oro planinarki i planinara doseglo je vrh Ljuboten. Dve planinarke odustale su kod planinarkog doma. Na vrhu nije bilo uopšte hladno, a smenjivali su se periodi magle i oblaka, sa periodom vedrog vremena i jasnih vidika.

preslap
Foto: PD “Preslap”

Ljuboten, atraktivan planinarski vrh, i ovog dana privukao je mnogo planinara iz svih krajeva Severne Makedonije. Na vrh su, sa kosovske strane, izašla i dvojica planinara iz Sjedinjenih Država. Dug boravak na vrhu protekao je u lepom druženju i veseloj atmosferi.

Silazak sa Ljubotena izveden je istom trasom, te je na kraju dana, kada je podvučena crta, ostvaren izuzetan sportski poduhvat: od Starog sela, do Ljubotena, savaldano je je čak 1600 metara visinske razlike, u silasku isto toliko. Prevaljeno je blizu 25 kilometara u oba pravca.

Foto: PD “Preslap”

Ono što ovoga puta izostalo zbog proteklih Zadušnica, jeste dvodnevni boravak Planinarskog društva “Preslap” na Šar planini, kada bi ovaj izazov bio i lakše savladan, a druženje i sveukupna atmosfera bili bi još srdačniji i opušteniji.