Besplatna pravna pomoć za žrtve torture

Tortura, ilustracija; Foto: Pixabay
Tortura, ilustracija; Foto: Pixabay

Centar za ljudska prava u Nišu pružaće u naredne tri godine besplatnu pravu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima žrtvama torture i nečovečnog postupanja, najavila je direktorka tog centra Lidija Vučković.

Planirano je da do kraja 2020. godine advokati koje je Centar angažovao pruže oko 300 pravnih radnji, što znači da će pravnu pomoć dobiti 120 do 150 osoba koje se osnovano žale.

Besplatna pravna pomoć dostpna svim građanima Srbije

Zastupanje pred sudom predviđeno je u deset slučajeva”, istakla je Vučković na konferenciji za medije i naglasila da se za pomoć mogu javiti građani sa teritorije cele Srbije.

Vučković je dodala da svi oni koji prepoznaju da su im pravni saveti ili zastupanje potrebni treba da pozovu Centar za ljudska prava na telefon 018 524 332 u Nišu ili se obrate za pomoć pismom.

Adresa Centra za ljudska prava je Ulica cara Dušana 54 PC “Dušanov bazar” Kupola, lokal 102,

a e-mail: ni_cent@eunet.rs.

Advokat Stevan Arambašić rekao je ovom prilikom da su tortura i nehumano postupanje apsolutno zabranjeni i da u korpusu ljudskih prava predstavljaju jednu od najznačajnijih stavki.

Centar za ljudska prava u Nišu

“Svi prostori u kojima su lica lišena slobode kretanja predstavljaju potencijalni okvir gde može doći, i u velikom procentu slučajeva dolazi do nehumanog i nečovečnog postupanja, odnosno do torture. Osim policijskog pritvora i zatvora, zainteresovani smo i za ustanove socijalne zaštite gde su trajno smeštene osobe sa mentalnim invaliditetom. Zaintresovani smo i za zatvorena odeljenja psihijatrskih bolnica i za domove za smeštaj starih lica”, rekao je Arambašić koji je bivši sudija i bivši zamenik pokrajinskog ombudsmana zadužen za mesta zatvaranja.

Centar za ljudska prava u Nišu besplatnu pravu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima žrtvama torture pružaće u okviru projekta “Sveobuhvatna akcija protiv torture”.

Projekat je rezultat zajedničke inicijative Centra za ljudska prava, Međunarodne mreže pomoći (IAN) i Centra za građansku inicijativu iz Makedonije, a finansira ga Evropska komisija.

Global Digital Clinik