Na hrani će morati da bude označen nivo šećera, soli i masti

supermarket

Od polovine juna svi prozvodi moraće da imaju nutritivnu deklaraciju, na kojoj će biti navedeni podaci o nivou vrednosti koje prozvod sadrži, ali će do kraja godine na rafovima ostati i roba koja je deklarisana pre 15. juna.

Ovu novinu predviđaju izmene i dopune Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, pa će na hrani morati da bude označen nivo šećera, soli, masti i ostalih vrednosti.

Pooštreni uslovi deklarisanja hrane

Ambalaža koja je proizvedena, upakovana i deklarisana do 15. juna u prodavnicama će do kraja godine ostati sa starom deklaracijom.

Pravilnikom bi trebalo da bude pooštrena odgovornost svih onih u čijoj je nadležnosti deklarisanje hrane.

“Deklarisanje predstavlja jedan od najsloženijih podzakonskih akata koje treba regulisati, zbog proizvođača “koji ne žele baš sve informacije da stave na deklaraciju” s jedne strane i s druge potrošača “koji žele da imaju što veći broj informacija na deklaraciji proizvoda”, rekao je Branislav Raketić, rukovodilac grupe za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane u Ministarstvu poljoprivrede.

Iako bi na novi način označena roba trebalo da se nađe na rafovima do 15. juna, sva roba upakovana pre tog datuma biće u prodaji do kraja godine.