Prof. dr Milić: Odbačene prijave protiv Klinike za kardiohirurgiju za navodno neetično postupanje

Foto - Facebook profil prof. dr Dragana Milića

Na sednici Komiteta za profesionalnu etiku Univerziteta u Nišu koja je održana danas, kako ističe prof. dr Dragan Milić, odbačene su četiri prijave protiv Klinike za kardiohirurgiju za navodno neetično postupanje uključujući i prijavu kojom se osporavaju rezultati rada studije koja je radjena na ovoj klinici tokom vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije koronavirusom 2020. godine.

Po dve prijave, kako stoji u saopštenju prof. dr Milića, podneli su direktor UKC Niš dr Zoran Perišić i šef katedre UNO Hirurgija dr Miroslav Stojanović.

“Cela naša Klinika zahvalna je svim članovima Komiteta za profesionalnu etiku Univerziteta u Nišu na akademskoj čestitosti. Opšti interes i Istina bili su danas iznad ličnih animoziteta, netrpeljivosti i ljubomore.” – zaključio je direktor Klinike za kardiohirurgiju.

Global Digital Clinik