Od sutra kreće prijava za 10.000 dinara od države za decu do 16. godina!

porez na imovinu
Foto: Ilustracija

Pravo na državnu pomoć u iznosu od 10.000 dinara ima svako dete do navršenih 16 godina, a prijava počinje u nedelju 20. avgusta i trajaće do 15. septembra.

Oko 1,1 milion dece ima pravo na ovu pomoć države, za koju će biti izdvojeno oko 100 miliona evra. Isplata ove državne pomoći očekuje se oko 25. septembra.

Kako da se prijavim za jednokratnu pomoć deci do 16 godina?

Prijava će i sada ići preko portala Uprave za trezor, gde će u delu „Prijava za 10.000 dinara za decu do 16 godina“ biti potrebno uneti četiri podatka:

  • JMBG majke,
  • broj lične karte majke,
  • JMBG svakog deteta,
  • naziv banke u kojoj posedujete račun ili želite da vam pomoć bude isplaćena.

Šta ako nemam račun u banci?

Za one koji nemaju račun ni u jednoj banci, nakon što na portalu odaberu banku biće im otvoren namenski račun na koji će država uplatiti novac. Po unošenju svih potrebnih podataka dobija se i obaveštenje o uspešnoj prijavi.

Samohrani očevi imaju pravo na 10.000 dinara za decu

Sistem je na isti način predvideo i način prijave za samohrane očeve. Primaocima novčane socijalne pomoći pomoć će biti automatski isplaćena.

U vezi sa isplatom ove vrste pomoći biće doneto i odgovarajuće zakonsko rešenje u kojem će biti definisani svi detalji oko prijave i isplate pomoći.

Ovim propisom biće tačno definisan i datum rođenja, odnosno granica za prijavljivanje dece za pomoć od 10.000 dinara.