Izložba grafike dr Bojana Otaševića u Paviljonu u Tvrđavi

U četvrtak 9. maja, sa početkom u 19 sati, u Paviljonu u Tvrđavi bić otvarena samostalna izložba dr Bojana Otaševića, redovnog profesora Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.

Izložbu čine grafike velikog formata iz ciklusa „Čekaonica“, nastale u poslednjih desetak godina a realizovane u tehnici algrafije sa više bojenih prolaza.

Bojan Otašević više od dvadeset godina razvija autentičan opus koji je kompaktan u svojoj jedinstvenosti i doslednosti. Od samih početaka opredelio se za svet figuracije, odnosno za tradicionalan žanrovski repertoar koji dominantno počiva na portretima i ljudskim figurama. Međutim, motive koji stoje u osnovi likovnog izražavanja od praiskona, Otašević koristi kao sredstvo govora o aktuelnom društvenom trenutku. Njegove usamljene figure spuštenih ramena i skrajnutog pogleda , najčešće aktovi, su simbioza stanja otuđenja i zbunjenosti savremenog čoveka zatečenog u lavirintu postojećih zbivanja, koja su takva da neminovno uzrokuju egzistencijalnu i emotivnu zabrinutost nad vlastitom sudbinom. Umetnik figure predstavlja u gro planu, često u sedećem stavu, bez pokreta, ali se iza te fizičke statičnost krije eruptivna unutrašnja energija, kovitlac misli i osećanja, što Otašević postiže veštom kombinatorikom likovnih elemenata baziranih na silini gesta, odnosu svetlo-tamno i kontarsnom a raskošnom kolorističkom spektru. Nazivajući svoj najnoviji ciklus grafika „Čekaonica“ od bezimenih pojedinačnih portreta i figura Otašević stvara neku vrstu grupnog portreta ljudi sa društvenih margina koji iščekuju neka bolja vremena a potencijalni su nosioci nužnih promena.

Bojan Otašević je rođen u Kragujevcu 1973. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Priredio je pedeset samostalnih izložbi u mnogim gradovima Srbije i u Kanadi, Litvaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Dobitnik je 23 nagrade među kojima su značajna nacionalna priznanja za grafiku: nagrada Zlatna igla ULUS-a (2002), Mali pečat (2015) i Veliki pečat Grafičkog kolektiva (2018) kao i nagrade na međunarodnim manifestacijama: Bronzana igla na 12. Internacionalnom bijenalu „Suva igla“ u Užicu, Velika diploma na 12. Međunarodnom bijenalu portreta u Tuzli i Specijalno priznanje za doprinos grafici u svetu na Trijenalu grafike u Bitolju.

Izložba će biti otvorena do 26. maja.

Global Digital Clinik