Farmaceutski fakultet Novi Sad u korak sa Farmacijom 2.0

Farmaceutski fakultet Novi Sad
Farmaceutski fakultet Novi Sad

Farmacija i medicina, zajedno sa blockchain tehnologijom, veštačkom inteligencijom i space tehnologijom spadaju u oblasti koje generišu najviše novih znanja, menjajući svet oko nas.

U ovom trenutku ni u jednoj drugoj oblasti nova saznanja ne zamenjuju stara tako brzo. Obično u nauci termin „poluživot“ označava vreme koje je potrebno da se količina neke supstance smanji za polovinu. U eri medicinskog napretka poluživot predstavlja vreme koje je potrebno da se polovina postojećih znanja odbaci i zameni novim. 2012. godine poluživot medicinskog znanja bio je 7 godina, a procene su da je to danas 2-3 godine.

U prevodu, sve što znamo, ima svoj rok trajanja, pogotovo u svetu farmacije i medicine gde je taj rok prilično kratak. Kako odgovoriti na ovakvu brzinu napretka nauke i proboja novih medicinskih znanja? Ne uraditi ništa i nadati se najboljem ili se prilagoditi.

Kao Farmaceutski fakultet Novi Sad mi smo se odlučili za drugu opciju, da razvijemo nov kurikulum koji prati i implementira promene u svetu farmacije, upoznaje studente sa digitalnim tehnologijama u farmaciji i priprema ih za svet budućnosti.

Kroz modernizaciju kurikuluma i uvođenje novih predmeta želeli smo da plasiramo studentima novogenerisana naučna znanja i kliničke veštine kao osnove za pružanje savremene zdravstvene zaštite.

Pogledajte neke od naših novih predmeta:

Onkološka farmacija – ima ključnu ulogu u pružanju stručnog znanja i inovativnih farmaceutskih pristupa u cilju optimizacije terapije, smanjenja rizika od neželjenih efektata lekova i unapređenja kvaliteta života onkoloških pacijenata

Zavisnost i zloupotreba lekova – kako na zavisnost gleda savremena medicina i zašto je razumevanje neurobioloških mehanizama zavisnosti kao bolesti osnova za prevenciju, terapiju i očuvanje javnog zdravlja

Digitalna farmacija – omogućava studentima da steknu neophodna znanja o integraciji digitalnih tehnologija u farmaceutsku praksu, unapređujući tako efikasnost, praćenje pacijenata i optimizaciju ishoda terapije u savremenom zdravstvenom okruženju

Farmakoterapija posebnih populacionih grupa – pruža stručnost u prilagođavanju farmakoterapije specifičnim potrebama različitih populacionih grupa, čime se osigurava optimalna efikasnost i bezbednost primene lekova

Marketing u farmaciji – pruža neophodno razumevanje strategija promocije i distribucije farmaceutskih proizvoda, ključno za uspeh na tržištu, edukaciju zdravstvenih profesionalaca i informisanje pacijenata

Kompjutersko dizajniranje lekova – omogućava studentima da uz pomoć kompjuterske simulacije i virtuelne realnosti precizno odrede strukturu i svojsva molekula, ubrzavajući tako proces istraživanja i razvoja novih lekova

Retke bolesti – pruža studentima specifično znanje o dijagnostici, lečenju i istraživanju retkih bolesti, čime se unapređuje i poboljšava života pacijenata sa retkim bolestima

Za ostatak našeg novog kurikuluma pogledaj sajt www.faculty-pharmacy.com

Upiši FFNS, studije budućnosti!

Global Digital Clinik