Farmaceutski fakultet Novi Sad školuje zdravstvene profesionalce za 21. vek

Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet Novi Sad  je najstariji privatni farmaceutski fakultet. Već 12 godina postoji u Novom Sadu, a upisao je i drugu generaciju studenata u Nišu.

Naša vizija je da FFNS bude liderska ustanova koja školuje zdravstvene profesionalce za 21. vek.

Nakon prvih 12 godina možemo ponosno da kažemo da u tome uspevamo jer znanje koje dobiju diplomci Farmaceutskog fakulteta Novi Sad daje odličnu osnovu za dalji profesionalni razvoj.

Potvrda naše posvećenosti da širimo znanje i školujemo nove generacije farmaceuta spremne za izazove digitalnog doba jeste i otvaranje ogranka fakulteta u Nišu.

Jedinstven koncept studiranja

Način studiranja na FFNS-u u potpunosti je prilagođen potrebama studenata i to je glavni razlog što mladi posle srednje škole biraju studije na našem fakultetu. Studenti imaju mentore, koji ih usmeravaju, prate njihova interesovanja i talente i savetuju u toku studiranja ali i daljeg karijernog profilisanja. Velika prednost studiranja na FFNS-u je mogućnost studiranja uz posao i polaganje ispita svakog meseca. Predavanja i vežbe organizovani su radnim danima kao i vikendom za studente koji su zaposleni ili ne žive u mestu studiranja.

Sa diplomom FFNS-a sigurna budućnost u Evropi

Svi studijski programi usklađeni su sa programima prestižnih srodnih univerziteta u Evropi, što je takođe ogromna prednost koji studenti po završetku studija imaju. Na taj način olakšan je proces nostrifikacije diplome studentima koji planiraju da nastave usavršavanje u inostranstvu.

Praksa je ključ uspeha – saradnja sa više od 70 ustanova

Kako bi se studenti već tokom studija upoznali sa praktičnim radom i funkcionisanju u velikim farmaceutskim sistemima, praksa je obavezan deo nastave. Veliki fond časova stručne prakse obavlja  se u apotekama, medicinsko-biohemijskim laboratorijama, farmaceutskim kompanijama, institutima, bolnicama i kompanijama za klinička istraživanja lekova.

Na kraju, zašto FFNS? Zato što su profesori, asistenti, saradnici tu zbog studenata i njihovih potreba. Nastavni kadar njima daje znanje, a oni će čuvati naše zdravlje.

Adresa VŠJ u Nišu je Obrenovićeva br. 55, a za sve informacije vezane za VŠJ Niš možete se obratiti na telefon 064-6481537 ili putem maila office.nis@faculty-pharmacy.com.

Adresa FFNS u Novom Sadu je Trg mladenaca 5, a sve informacije o upisu možete dobiti i putem mejla office@faculty-pharmacy.com ili na broj telefona (+381)021 6615 897.