70.000 nelegalnih – 13.000 rešenja za rušenje

70.000 nelegalnih - 13.000 rešenja za rušenje
70.000 nelegalnih - 13.000 rešenja za rušenje

U Nišu je izdato oko 1.000 rešenja o ozakonjenju nelegalno izgrađenih objekata, a građevinsku dozvolu čekaju vlasnici još 70.000 objekata.

“Mi imamo 40.000 predmeta preuzetih iz ranijih postupaka legalizacije, a još 41.000 objekata je inspekcija prošle godine popisala. Tu postoji preklapanje, odnosno oko 10.000 objekata je popisano iako su njihovi vlasnici ranije podneli zahtev za legalizaciju, ali i sa tim preklapanjem postoji ne manje od 70.000 objekata koji treba da budu legalizovani”, izjavio je sekretar Skretarijata za ozakonjenje Aleksandar Petrović. 

On je kazao da je Sekretarijat za inspekcijske poslove u Nišu obradio i građanima i Sekretarijatu za ozakonjenje dostavio 13.000 rešenja o rušenju. 

“Građani su tim rešenjima obavešteni šta treba da dostave od dokumentacije da bi mogli da legalizuju svoj objekat, odnosno dobiju rešenje o ozakonjenju. Do sada je zahteve za ozakonjenje dopunilo četiri do pet hiljada vlasnika objekata”, istakao je Petrović. 

Kako je objasnio, sekretarijat za ozakonjenje, osnovan pre pola godine, nema mogućnosti da poziva građane do donose nedostajuću dokumentaciju jer ima veliki broj predmeta a nedovoljno zaposlenih, ali vlasnici koji su zaista zainteresovani za ozakonjenje sami dolaze i informišu se. 

“Sekretarijat ima problem sa manjkom prostora i manjkom zaposlenih da bi se proces ozakonjenja brže odvijao. Ministarstvo građevinarstva nam je odobrilo privremeno upošljavanje 30 radnika, ali su oni potom angažovani u Sekretarijatu za inspekcijske poslove, kako bi se ubrzao popis i donošenje rešenja o rušenju nelegalno izgrađenih objekata”, kazao je Petrović. 

On je dodao da je Sekretarijat tek nedavno preuzeo 10 ljudi i u toku je njihova obuka da bi mogli da se uključe u poslove ozakonjenja.