Veterinarska ambulanta "Rašavet"

Dragiše Cvetkovića 41 a, 18 000 Niš

018 4287 211
062 661 505

e-mail kontakt

Veterinarska ambulanta „Rašavet“ – radno vreme
Ponedeljak-Petak:12-20 h
Subota:08-14 h
Dežurstvo i pripravnost u toku 24 časa,7 dana u nedelji

PREVENTIVNA VET.MEDICINA 
• Vakcinacija štenadi i pasa protiv infektivnih bolesti
• Vakcinacija mačića i mačaka protiv infektivnih bolesti
• Vakcinacija pasa i mačaka protiv Besnila
• FAVN test-određivanje titra antitela na virus Besnila
• Provera stečenog imuniteta pasa prema inf.bolestima određivanjem titra antitela

KURATIVA
• Klinički pregledi pasa,mačaka,kunića,ukrasnih ptica,egzota sa terapijom
• Specijalistički pregledi

DIJAGNOSTIKA 
• Ultrazvučna dijagnostika srca,abdomena,reproduktivnih organa,žlezdi,oka
• Ultrazvučni pregled mišića i tetiva,zglobova
• Rendgen dijagnostika:nativna,sa kontrastom
• EKG dijagnostika u pripremi
• Invazivna dijagnostika-biopsija

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA 
• Klinička biohemija
• Enzimologija i izoenzimski profili
• Imunologija,faktori zapaljenja
• Hematologija,profili anemija,morfološko ispitivanje ćelija krvi
• Mikrobiologija-bakteriologija,mikologija
• Parazitologija
• Serologija-dokazivanje prisustva virusa monoklonskim antitelima
• Patohistologija i imunohistohemija
• Citologija
• Reproduktivna patologija-dinamika polnog ciklusa i ovulacije,određivanje optimalnog vremena parenja
• DNK analize-nasledne bolesti

HIRURGIJA 
• Opšta hirurgija
• Reproduktivna hirurgija
• Estetska i rekonstruktivna hirurgija
• Abdominalna hirurgija
• Hirurgija glave i vrata
• Ortopedska hirurgija

STOMATOLOGIJA 
• Stomatohirurgija
• Protetika vilice

Kućne posete i urgentna stanja