Psiho centar MM

Psiho centar MM
Patrisa Lumumbe 26, Niš

+ 381 (0)69 12 98 136
+ 381 (0)18 276 943

“Psiho centar MM” specijalistička ordinacija iz oblasti psihijatrije, čiji tim čine doktori sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom u radu sa osobama sa psihološkim i neurološkim problemima.

Pored psihijatra (za decu i odrasle) i neurologa (za decu i odrasle) naš tim upotpunjuju stručnjaci za praćenje razvojnih smetnji kod dece, neurofiziolozi, psiholozi, logopedi i defektolozi.

Cilj nam je da klijentima pomognemo, pružimo podršku u prevazilaženju teških životnih okolnosti. Primenjujemo različite psihoterapijske modalitete koje kombinujemo sa farmakoterapijom u cilju lečenja, ali i prevencije razvoja težih oblika psihičkih smetnji.

Kod lakših problema ponekad je dovoljno nekoliko razgovora, bez potrebe davanja lekova.

Kod težih problema potrebno je duže vreme da bi se uz pomoć lekova, redovnih kontrola i psihoterapije, ponovo uspostavilo stanje psihičke ravnoteže. Pružamo preventivne, dijagnostičke (EEG, psihotest) i terapijske usluge klijentima u vidu individualnog i grupnog psihoterapijskog i savetodavnog rada uz primenu farmakoterapije.

Populacije sa kojima radimo su deca, adolescenti, odrasli, seniori i sve stigmatizovane i marginalizovane grupe.

Bavimo se praćenjem razvojnih smetnji kod dece, dijagnostikovanjem i različitim terapijskim modalitetima raspoloživi su za decu sa problemima iz autističnog spektra, deci sa problemima pažnje i hiperaktivnosti (ADHD), usporenog govornog – jezičkog i psihomotornog razvoja, deci koja imaju poteškoće u izgovaranju glasova, tikove ili mucanje.

Omogućavamo i podršku kod poteškoća u učenju i savladavanju školskih veština, disleksije, disgrafije , kao i prevenciju školskog neuspeha, psihološke pripreme pre upisa u osnovnu školu…

Usluge ordinacije “Psiho centar MM”:

 • Psihijatar
 • Psihoterapeut
 • Psiholog
 • Dečiji psihijatar
 • Dečiji neurolog
 • EEG
 • Defektolog
 • Logoped
 • Psiho test
 • Psihijatrijsko veštačenje
 • Online pozivi
 • Lečenje bolesti zavisnosti
 • Kućne posete
 • Grupna psihoterapija
“Kada je psihički najteže, Psiho Centar MM pomaže.”

VRHUNSKE PSIHIJATRIJSKE I NEUROLOŠKE USLUGE U NIŠU NA JEDNOM MESTU