Studentske stipendije: Komisija “Sveta Petka” raspisala javni konkurs

go medijana
GO Medijana

Komisija „Sveta Petka“ Gradske opštine Medijana raspisala je javni konkurs za dodelu studentskih stipendija i učeničkih nagrada za 2020. godinu.

Pravo na studentske stipendije „Sveta Petka“ imaju studenti:

  • fakulteta sa sedištem u Nišu u sastavu Univerziteta u Nišu;
  • koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na godinu koja nije prva ili završna na osnovnim akademskim ili integrisanim akademskim studijama;
  • čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije;
  • koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija;
  • koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
  • koji su postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00.

Pravo na stipendiju ne može ostvariti student koji je za tekuću školsku godinu ostvario pravo na stipendiju u skladu sa odlukom nadležnog organa Republike Srbije ili Grada Niša, kao ni student koji je u prethodnim školskim godinama ostvario pravo na studentsku stipendiju „Sveta Petka“, odnosno drugu studentsku stipendiju u skladu sa odlukom nadležnog organa Gradske opštine Medijana.

Kandidati prijavljeni na javni konkurs vrednuju se na osnovu postignute prosečne ocene svih položilih ispita iz prethodnih godina studija.

Kandidati koji po vrednovanju na osnovu postignute prosečne ocene budu jednako rangirani, međusobno se vrednuju na osnovu ukupnog broja ostvarenih ESPB bodova. Kandidat sa većim brojem ostvarenih ESPB bodova bolje rangira u odnosu na kandidata sa manjim brojem ostvarenih ESPB bodova.

Kandidati koji po vrednovanju na osnovu ukupnog broja ostvarenih ESPB bodova budu jednako rangirani, ostaju jednako rangirani.

 

Global Digital Clinik