Studenti Fakulteta umetnosti oslikavaju dečije odeljenje Kliničkog centra u Nišu

Studenti Fakulteta umetnosti oslikavaju dečije odeljenje Kliničkog centra u Nišu
Studenti Fakulteta umetnosti oslikavaju dečije odeljenje Kliničkog centra u Nišu

Članovi nezavisne umetničke grupe Peta128 koju čine studenti sa Departmana za primenjene i Departmana za likovne umetnosti: Milan Nestorović, Sara Popović, Teodora Nikolić, Simona Mihajlović, Helena Milošević, Paulina Aleksić i Danilo Paunović, oslikavaju prostorije za boravak i ordinacije za decu u Kliničkom centru u Nišu.

Oslikavanje je započeto 8. februara 2018. godine i do sada su oslikane tri sobe, a svaka nosi po jednu temu – svemir, šuma, morski svet…

Dobili su veliku podršku osoblja kliničkog centra i njihovih saradnika koji su obezbedili sav neophodan materijal za realizaciju projekta i stvaranja prijatnog ambijenta i kreativnog stimulansa za najmlađe pacijente Kliničkog centra.

Završetak projekta planiran je do kraja marta, a oslikane sobe već krase funkcionalne ordinacije, ambulante i sobe.

Dostava hrane u Nišu