Raspisan konkurs za stručno osposobljavanje 10 komunalnih milicionera

borba 018

Gradska uprava za komunalne delatnosti u Nišu, raspisala je konkurs za stručno osposobljavanje desetoro komunalnih milicionera. Zainteresovani će moći će da se prijave narednih 15 dana.

Devet milicionera sa srednjom školom biće primljeno za mlađe referente i jedan mlađi saradnik sa višom stručnom spremom.

Ugovor o stručnom osposobljavanju biće potpisan sa kandidatima koji budu izabrani a onda će o trošku grada ići i na obuku za posao komunalnog milicionara.

Nakon obuke, kandidati polažu ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara, a potom dobijaju i sertifikat, navodi se u saopštenju

Kandidat koji uspešno završi obuku, ima pravo da učestvuje na konkursu za radno mesto komunalnog milicionara u odgovarajućem zvanju.