Prolećna akcija čišćenja Starog groblja u Nišu: Inicijativa da postane memorijalni park

Staro groblje u Nišu, spomenici; Foto: Wikipedia Đorđe Marković
Staro groblje u Nišu, spomenici; Foto: Wikipedia Đorđe Marković

Gradska opština Palilula u saradnji sa JKP Mediana i Centrom za socijalni rad ,,Sveti Sava“ organizovala je akciju uređenja i čišćenja Starog groblja. Na uređenju su radile najugroženije kategorije stanovništva sa GO Palilula u okviru projekta za jednokratnu novčanu pomoć „100 sati“.

Staro groblje
Staro groblje u Nišu; Foto: D.Vidojković EKOpolis

“23 korisnika jednokratne novčane socijalne pomoći, koji su sposobni za rad, radiće 100 sati na ovim poslovima i dobiće naknadu od 10 hiljada dinara”, kaže Svetislav Jovanović iz Kancelarije za romska pitanja.

Staro groblje u Nišu je u dužemo periodu na meti vandala, obraslo visokom travom.

Iako su ovde sahranjene brojne ugledne ličnosti, od ukupno osam hektara površine groblja, 3,4 hektara je zapušteno.

“Već nekoliko godina pokušavamo da ostvarimo našu skupštinsku inicijativu upućenu Gradu, da se Staro groblje “Gorica” uredi u memorijalni park i na taj način obezbedi stalni tretman zaštite i održavanja. Uložena su značajna budžetska sredstva da se postavi ograda, istočna i zapadna kapija”, kaže predsednik opštine Palilula Aleksandar Ždrale.

Kapija Starog groblja u Nišu; Foto: D.Vidojković, EKOpolis
Kapija Starog groblja u Nišu; Foto: D.Vidojković, EKOpolis

Kao autentična svedočanstva o ličnostima i događajima u Nišu, odlukom Skupštine opštine Niš 1983. godine, osam grobova u „starom groblju“ stavljeno je pod zaštitu Zakona.

Odlukom Izvršnog saveta Skupštine opštine Niš od 21. juna 1991. godine, ceo kompleks Starog groblja “Gorica” proglašen je kulturnim dobrom i nalazi se pod zaštitom države.

Staro groblje u Nišu, spomenici; Foto: Wikipedia Đorđe Marković

Vreme nastanka Starog groblja nije moguće precizno odrediti, ali se zna da se na njemu sahranjivalo još u 18. veku. Konkretnijih izvora i podataka nema.

U zapadnom delu groblja, ujedno i najstarijem nalaze se spomenici iz 19. veka, a najstariji grob je grob Voina iz 1819 godine. Groblje se ne koristi od početka 1970-ih godina 20. veka.

Staro groblje u Nišu, spomenici; Foto: Wikipedia Đorđe Marković
Staro groblje u Nišu, spomenici; Foto: Wikipedia Đorđe Marković

Grobovi poznatih ratnika za oslobođenje grada od Turaka daju ovom mestu veliku istorijsku vrednost.

Na Starom groblju počivaju mošti mnogih znamenitih Nišlija koji su pre mnogo godina učestvovali u razvoju grada.

Neki od njih su:

Todor Stanković
Nikola Kole Rašić
Učitelj Tasa
Todor Milovanović
Petar Ikonomović
Milovan Nedić
Pavle Stojković
Stanko Vlasotinački
Nestor Žučni…