Određeni prioriteti u odbrani od poplava na teritoriji Nišavskog okruga

prioriteti u odbrani od poplava
Foto: Zvanični sajt Grada

Gradonačelnica i direktor JVP „Srbijavode“, Goran Puzović, sastali su se sa rukovodstvima gradskih opština Niša, meštanima ugroženih sela i predsednicima šest opština Nišavskog upravnog okruga. Precizirana su najkritičnija mesta i utvrđeni prioriteti u odbrani od poplava i izlivanja Nišave, Južne Morave, Kutinske reke i Suvodolskog potoka.

Sastanak je održan nakon izlivanja reka i potoka, i utvrđeni su prioriteti u odbrani od poplava. Održavanje sastanka je dogovoreno pre tri sedmice kada su Dragana Sotirovski i Goran Puzović obišli meštane ugroženih područja u gradskoj opštini Crveni krst. Tom prilikom su obećali ponovni susret posle sagledavanja terena od strane stručnih timova JVP „Srbijavode“.

Puzović je rekao da će JVP „Srbijavode“ intervenisati na najkritičnijim mestima, očistiti i produbiti korito Nišave i ispraviti krivine. To je kratkoročna mera u odbrani od poplava ugroženih područja i rešavanje nasleđenih problema iz prošlosti.

Od Vlade Srbije zatraženo da odobri oko 500 miliona dinara za radove na regulisanju vodotokova i najugroženijih mesta u Nišavskom, Pirotskom i Pčinjskom okrugu.

Dugoročno rešenje je izgradnja objekata za odbranu. Uslov da bi ti radovi otpočeli jeste regulisanje imovinskopravnih odnosa. Kao primer Puzović je naveo uređenje Kutinske reke. Projekat postoji, urađen je nasip u dužini od 350 metara, ali se stalo zbog nerešenih imovinskopravnih odnosa. JVP „Srbijavode“ će intervenisati na kritičnim mestima mašinama u koritu Kutinske reke čim vodostaj to dozvoli.

Dragana Sotirovski je najavila saradnju grada i JVP „Srbijavode“ na uklanjanju deponije na levoj obali Nišave u blizini „Vulkana“.