Lokalna fondacija Niš: Kreiraj logo i osvoji nagradu

Lokalna fondacija niš

Lokalna fondacija Niš raspisala je nagradni konkurs za izradu idejnog rešenja logoa fondacije. Pozivaju sve kreativce da daju predlog i učestvuju u izboru najboljeg rešenja koje će postati zvanični logo Fondacije.

Lokalna fondacija Niš nastala je uz podršku Trag fondacije, sa idejom da poveže ljude različitih interesovanja i profesija, omogući građanima Niša prostor za aktivno udruživanje i obezbedi podršku za rešavanje problema u lokalnoj zajednici koje ne mogu sami da reše. Cilj je spojiti ljude koji imaju ideje sa društveno odgovornim kompanijama i ljudima koji imaju sredstva, vreme i znanje da te ideje sprovedu u delo. 

Pravo učešća na konkursu imaju svi kreativni stvaraoci sa teritorije Republike Srbije. Idejno rešenje logoa treba da sadržajno odgovara aktivnostima i vrednostima koje deli Fondacija. 

Oblasti delovanja Lokalne fondacije Niš su: 

  • zaštita životne sredine kroz podršku akcijama za čistiji grad
  • osiguranje veće bezbednosti građana
  • omogućavanje platforme za neformalne edukacije
  • ustupanje prostora za građanski aktivizam
  • manifestacije iz oblasti kulture
  • sportski događaji

Vrednosti za koje se zalaže Lokalna fondacija Niš su solidarnost, građanski aktivizam, lepši i funkcionalniji grad, promovisanje i podrška kulturi i sportu.

Tročlani žiri će ocenjivati u kojoj su meri podneti predlozi idejnog rešenja logoa u skladu sa vrednostima Fondacije i temom konkursa.

Rok za slanje predloga je ponedeljak 30. novembar do 15 sati. 

Predloge treba slati na e-mail adresu office@fondacijanis.rs. Pobedničko rešenje po izboru tročlanog žirija biće objavljeno na sajtu fondacije www.fondacijanis.rs do 3. decembra. Autor najboljeg idejnog rešenja logoa biće nagrađen sa 300 evra

Rad treba da zadovolji osnovne norme dobro osmišljenog logoa:

  • jednostavnost,
  • razumljivost,
  • jasnoća i
  • estetika.

Poruka koju šalje mora biti dovoljno jasna, prepoznatljiva i upečatljiva kako bi mogla biti obeležje Lokalne fondacije Niš.