Šta je sve potrebno da biste dobili vaučer od 5000 dinara za odmor u Srbiji?

vaučer za odmor u srbiji
Foto: Naissus Info

Još 20.000 vaučera za odmor u Srbiji građanima je dostupno od danas. Vaučer u vrednosti od 5 hiljada dinara za odmor u Srbiji može se iskoristiti samo za smeštaj u objektima koji su na listi ugostiteljskih objekata za 2021. godinu koji realizuju vaučere.

Ministarka turizma, trgovine i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je da će građani vaučer za odmor u Srbiji moći da iskoriste u nekom 2.193 ugostiteljska objekta. Prema njenim rečima za prethodnu dodelu vaučera najtraženije destinacije bile su Sokobanja, Zlatibor, Vrnjačka banja, Sijarinska banja, Ribarska banja, Gornja Trepča, Divčibare, Kopaonik, Banja Vrujci i Banja Koviljača.

Kako doći do vaučera za odmor?

Na sajtu vaucerisrbija.rs nalazi se spisak potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na vaučer za odmor u Srbiji. Pravo na ovaj vid pomoći nemaju svi.

Naime, vaučer se može koristiti isključivo za za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera u trajanju od najmanje pet noćenja.

Korisnik vaučera ima pravo da ovaj vid subvencije za putovanje iskoristi samo jednom u toku godine. Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene druge usluge i boravišna taksa. Može se koristiti zaključno sa 20.11.2021. godine.

“Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana. Drugim rečima, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana” navodi se.

vaučer za odmor u Srbiji

Pravo na vaučer ostvaruju penzioneri, studenti, nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i zaposleni čija primanja ne prelaze 70 hiljada dinara.

Potrebno je najpre rezervisati smeštaj u nekom od smeštajnih kapaciteta sa liste, a kada Vam objekat dostavi potvrdu proces se nastavlja.

Popunjena prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:
  • Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije. Njime se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
  • Radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava. Nju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
  • Uz prijavu studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

Ovo izuzima:

  • korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica
  • ratne vojne invalide
  • civilne invalide rata i korisnike prava na penziju

Za njih podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

Ovlašćenje za podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije korisnik prava na penziju daje na obrascu jednokratnog punomoćja. Ono se objavljuje na sajtu Ministarstva, Pošte Srbije.

Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj).

“Za sva napred navedena lica vršiće se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.” objavljeno je na sajtu vaucerisrbija.com.

Izvor: Luftika