Super autobus “Putokaza” u Nišu: Kretivna radionica za decu

Četiri godine rada Programa jačanja porodica u Nišu
Četiri godine rada Programa jačanja porodica u Nišu

Četiri godine rada Programa jačanja porodica u Nišu

Centar za podršku porodici „Putokaz“, jedan od Programa jačanja porodica koje sprovode SOS Dečija sela Srbija, obeležava četiri godine rada.

Tim povodom, u prostorijama Oficirskog doma (ul. Orlovića Pavla 28a, Niš), u sredu, 04. aprila, sa početkom u 12 časova biće svečana prezentacija rada Centra za podršku porodici „Putokaz“ i predstavljanje dosadašnjih rezultata.

Super autobus za decu

Nakon toga, sa početkom od 13 časova, edukatorke iz Centra „Putokaz“ i mobilnog edukativnog tima SOS Dečijih sela, “Super autobusa” održaće kreativnu radionicu za decu.

Četiri godine rada Programa jačanja porodica u Nišu
Četiri godine rada Programa jačanja porodica u Nišu

U protekle četiri godine različite usluge “Putokaza” koristilo je više od 2000 dece i više od 500 porodica.

SOS Dečija sela Srbija su humanitarna, nevladina organizacija, posvećena dobrobiti dece – brizi o deci bez roditeljskog staranja, i jačanju snaga porodica i zajednica u brizi o svojoj deci i očuvanju njihove bezbednosti, kao preventivnoj meri protiv napuštanja i zanemarivanja dece.

U Srbiji su prisutni od 2004. godine, kroz brigu o deci bez roditeljskog staranja u SOS Dečijem selu Kraljevo, Centre za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu,

Program podrške hraniteljskim porodicama, Program za podršku zapošljavanju mladih u Beogradu, program hitne pomoći realizovan posle zemljotresa u Kraljevu, poplava u Obrenovcu i Lazarevcu i program hitne pomoći izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju.

Centar „Putokaz“ jedan je od programa humanitarne organizacije SOS Dečija sela Srbija, koji pruža pomoć i podršku marginalizovanim i socijalno i ekonomski najugroženijim porodicama u Nišu.

Aktivnosti “Putokaza” usmerene su na preventivni rad kako bi se izbeglo izdvajanje dece iz porodica i povećao kvalitet života i poštovanje dečijih prava u porodicama koje su prepoznate kao rizične.

Pored toga, Centar „Putokaz“ je mesto gde se deci, mladima i porodicama pruža psihosocijalna, obrazovna i drugi vidovi podrške, kroz različite usluge. Članovi stručnog tima rade i na terenu, posećujući porodice u njihovim domovima.