Srpski praznik majki: Vernici, Bogorodica Mlekopitateljnica danas ispunjava najveću želju

Foto: SPC.RS
Foto: SPC.RS

Danas, 25. januara, pravoslavna crkva i vernici proslavljaju veoma poseban praznik. Reč je o danu posvećenom čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice Melkopitateljinici.

Mlekopitateljica je naziv za ikonu Presvete Bogorodice koju je Sveti Sava doneo iz manastira Svetog Save Osvećenog kod Jerusalima i položio je u svoju isposnocu na Svetoj Gori.

Legenda kaže da se tako ispunilo proročanstvo Svetog Save Osvećenog, izrečeno 800 godina pre toga da će doći neki sveštenik Sava iz Srbije i da, kada se to desi, njemu treba predati ikonu i žezlo. I tako, kada je Sveti Sava posetio manastir monasi su se setili proročanstva i ispunili želju svog osnivača.

Na povratku iz Palestine u Srbiju, Sveti Sava je najpre posetio Svetu Goru Atonsku, svoj manastir Hilandar i monasima tamo poklonio ovu ikonu Bogorodice.

Interesantno je da je Sveti Sava tom prilikom Mlekopitateljicu postavio sa desne strane Carskih dveri, na  mesto gde uvek stoji ikona Hrista Svedržitelja, a ne sa leve strane gde je uobičajno mesto za ikonu Bogorodice. Ipak, u čast sećanja na ovaj događaj, i danas na Hilandaru ove dve ikone stoje na zamenjenim mestima.

Bogorodica Mlekopitateljnica je jedno od najlepših ostvarenja Vizantijske umetnosti i ima i veliku umetničku vrednost. Još i više od toga, njena vrednost je duhovna. Svetoj Ikoni Bogorodice Mlekopitateljnice mnogi pravoslavni hrišćani obraćaju se sa verom i molitvom i preko nje dobijaju blagodatnu pomoć za spasenje.

Kopije ove svete ikone danas se mogu naći širom sveta. Njima se mole devojke za zdravlje i sreću, a naročito žene – veruje se da ona pomaže kod porođaja, pri nedostatku majčinog mleka, vaspitanje dece, ali i za spasenje.

Narod kaže da će pomoć danas stići svakoj dobroj i ispravnoj ženi koja Bogorodici zapali sveću i u crkvi se pomoli nad njenom ikonom.

“Voljom Očevom od božanskog Duha bez semena si začela Sina Božijeg. Jer Onaj koji je od Oca bez matere pre svih vekova, radi našeg spasenja proizišao je iz tebe, bez oca, telesno, kao Mladenac (Dete), i mlekom si ga svojim hranila. Zato ne prestaj da se moliš za izbavljenje duša naših od svih žalosti.”

Izvor: Istorijski zabavnik

Global Digital Clinik