Profesor Tomislav Okičić novi dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu

Posle 12. godina Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu dobio je novog dekana, profesora Tomislava Okičića. On je izabran na sednici Nastavno – naučnog veća održanoj prošle nedelje, tajnim glasanjem, a funkciju će zvanično preuzeti 1. oktobra ove godine.

Okičić je redovni profesor na predmetu Plivanje i zastupnik Plivačkog kluba Niš 2005, kluba od posebnog značaja za Grad, a naslediće Milovana Bratića koji je bio na čelu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja 12 godina.

Nastavno-naučno veće je 4. aprila na sednici tajnim glasanjem predložilo Tomislava Okičića za dekana, a 5 dana kasnije je Savet fakulteta, takođe tajnim glasanjem, izabralo pomenutog redovnog profesora za prvog čoveka Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

U zvanje asistent saradnik na predmetu Plivanje primljen je 1997. godine na Studijskoj grupi za fizičku kulturu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Godine 2003. biran je na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Nišu u zvanje docent na predmetu Plivanje.

Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu 2008. godine dobio je zvanje vanredni profesor na predmetu Plivanje, a  2012. biran je u zvanje redovni profesor na predmetu Plivanje.

Nastavnik je i na izbornom predmetu Vaterpolo na osnovnim akademskim studijama na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu. Funkciju Šefa Katedre za individualne sportove obavljao je od 2007-2012. Postavljen za prodekana za finansije na ovom fakultetu za mandatni period od 2012.-2015 godine.

Dr Tomislav Okičić je rođen 22. 08. 1968. godine u Nišu. Osnovnu školu ”Avnoj” je završio u Grljanu, a gimnaziju ”Bora Stanković” u Nišu.

Global Digital Clinik