Prof. dr Milić: Prodekanica sa Medicinskog fakulteta razrešena dužnosti jer je digla glas protiv uvreda i kleveta

Foto - Facebook profil prof. dr Dragana Milića

Sa mesta Prodekana za poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, juče je razrešena dužnosti redovni profesor dr Gordana Kocić, profesor i sada bivši šef na Katedri za biohemiju, Redovni član Medicinske akademije nauka SLD, naučni radnik sa najvećim brojem radova, istakao je na svom Fejsbuk profilu direktor Klinike za kardiohirurgiju Dragan Milić.

Kako je istakao, razlog za njeno razrešenje je to što je “digla glas da kaže da je dosta više uvreda, kleveta i svih drugih ponižavanja, koja imaju za cilj da unište njen naučni i profesionalni status, čast i ugled koji uživa i osnovna etička načela akademske zajednice.”

Milić je naglasio da se radi o “naučnom radniku sa najvišom naučnom kompetencijom, uredniku i autoru naučne monografije najvišeg svetskog ranga, članu Ekspertskog tima Evropske unije, naučniku za ocenu najvećih evropskih Horizon projekata, dobitniku značajnog broja nagrada i priznanja u zemlji i u svetu, dobitniku Srebrne značke Univerziteta u Nišu za rezultate u naučnom radu, dobitniku nagrade Srpskog lekarskog društva za naučnoistraživački doprinos i mentoru i članu komisije 26 doktorskih disertacija.”

Još jednom je akademsko dostojanstvo ušlo u neravnopravnu borbu sa vlašću pojedinca, zaključio je u svom saopštenju prof. dr Milić

Global Digital Clinik