Pokušaj sabotaže male mature: Učenik slikao test

Foto: Ilustracija

Pokušaj sabotaže male mature dogodio se prilikom polaganja kombinovanog testa.

Pokušaj sabotaže desio se tokom polaganja kombinovanog testa, kada je jedan učenik fotografisao rešenja. Fotografije su kružile između nekoliko učenika osnovne škole u Novom Pazaru.

S obzirom na to, da se u učionici u kojoj se polaže, nalazi svega devet učenika, iz Ministarstva sumnjaju da je dvoje profesora, koji dežuraju, dozvolilo fotografisanje. Policija radi na ovom slučaju, a profesori će biti ispitani, kako bi se utvrdilo da li su učestvovali u sabotaži.

Mogućnost da je u pitanju planirana sabotaža, potvrđuje i to da su učenici pre polaganja bili u obavezi da kontrolorima predaju svoje mobilne telefone. Ministar prosvete rekao je da se ne može reći da je test provaljen, zato što nisu svi učenici imali mobilne telefone. Juče je sličan pokušaj osujećen u Nišu, tokom polaganja testa iz matematike.