„Pokojnik“ u režiji Egona Savina večeras ne repertoaru festivala „Teatar na raskršću“

Ljubitelji pozorišne umetnosti, večeras će biti u prilici da na festivalu „Teatar na raskršću“ pogledaju predstavu „Pokojnik“ Branislava Nušića, u režiji Egona Savina. Predstavu izvodi Crnogorsko narodno pozorište i Centar za kulturu Tivat. Predstava traje 1 sat i 35 minuta.

Nušić se u Pokojniku predstavlja kao neumoljivi satiričar koji sada više ne upućuje blage podsmehe društvu i pojedincu dovodeći ih u neodoljivo komične situacije, već veoma sugestivno, tamnim bojama, prikazuje lažni moral predstavnika buržoaskog društva ali i bezakonje i korupciju na kojima počiva čitav društveni poredak.

Slučaj Pavla Marića u Pokojniku otkriva gorku istinu o savremenim pojavama i nemoći poštenih ljudi da se odbrane pred pohlepnom najezdom.

U ovoj komediji Nušić je direktno naslikao spregu vlasti sa kriminalom, kao što je otvoreno prikazao policijsko nasilje nad građanskim pravima i slobodom ličnosti.

Slika društva u kojem je zakon – bezakonje i pljačka, u Pokojniku je lišena one nušićevske veselosti i razigranosti.

U satiričnom tonu, prepunom gorčine, komična slika mentaliteta zamenjena je ovde sumornom slikom i oporim razrešenjem bez perspektive. Zato je satiričko značenje Pokojnika potpuno i veoma efektno.