Nagrade Strahinji Markoviću i Petru Pavloviću na Međunarodnom takmičenju “Davorin Jenko”

Studenti klavira iz klase dr um. Stevana Spalevića, vanrednog profesora, osvojili su važne nagrade na Međunarodnom takmičenju “Davorin Jenko”.

Strahinja Marković, student druge godine OAS osvojio je treću nagradu (88 poena) u D kategoriji, a Petar Pavlović, student druge godine OAS treću nagradu (87 poena) u E kategoriji.

Medjunarodno takmičenje “Davorin Jenko” se održava od 15. do 20. marta 2024. godine u Beogradu.

Global Digital Clinik