Od raka dojke u Nišu u 2023. obolelo 520 žena. Inovativni lekovi u Srbiji najkasnije do juna

Nacionalni dan borbe protiv raka dojke
Nacionalni dan borbe protiv raka dojke

Statistika je neumoljiva. Karcinom dojke je na trećem mestu kao uzrok smrti kod žena starosti od 45. do 64. godine. Najčešći je maligni tumor kod žena u Srbiji. Samo u 2021. godini od malignih tumora dojke obolelo je 4447, a umrlo 1765 žena.

Rak dojke predstavlja vodeći maligni tumor u obolevanju i umiranju žena u Srbiji i jedan je od vodećih uzroka prevremene smrti žena.

Promenom načina života kod oko 25% do 33% žena može se prevenirati rak dojke, zato su toliko bitni fizička aktivnost, pravilna ishrana, umerena konzumacija alkohola i regulacija telesne težine.

Faktori rizika za nastanak karcinoma dojke kod žena, na koje ne možemo uticati su starije životno doba, genetska predispozicija, dužina reproduktivnog perioda, broj porođaja, godine pri rođenju prvog deteta, proliferativne bolesti dojke, karcinom kontralateralne dojke ili endometrijuma, izloženost zračenju, i uticaj geografskog podneblja.

Rak dojke se kod znatnog broja žena u Srbiji otkriva kasno. Studije su pokazale da je u Srbiji kod manje od trećine žena (28,4%) dijagnostikovan maligni tumor koji je manji od 2 cm i koji je lokalizovan samo na tkivu dojke, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje Niš.

Skrining kao mera sekundarne prevencije, omogućava ne samo otkrivanje karcinoma dojke u ranoj fazi, već i otkrivanje prekanceroznih promena čijim se uklanjanjem sprečava nastanak malignih promena.

Organizovani skrining raka dojke podrazumeva pozivanje i pregled mamografijom (radiografsko snimanje) žena ciljne populacije od 50 do 69 godina jednom na svake dve godine, jer od ukupnog broja novoobolelih žena u svetu oko 33% žena su starosti od 50 do 64 godine.

Niški Dom zdravlja je u 2023. godini pozvao 5394 osiguranica ciljne grupe od 50 do 69 godina. 5202 osiguranica je pristalo da učestvuje u skriningu (96,4%) i njima je urađena mamografija. Radiološki je dijagnostifikovano 520 novootkrivenih karcinoma dojke. 

Inovativni lekovi kojim se od raka dojke leče žene u evropskim zemljam, najkasnije do juna biće dostupni i kod nas.

Global Digital Clinik