Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada: Srbija na 49. mestu od 180 zemalja

dečji rad
Preko 100 miliona dece starosti do 17 godina prinuđeno je da radi. Foto: Pixbay

Bezbrižno i srećno detinjstvo zaslužuje svako dete. Upotreba dečjeg rada je nezakonit čin, koji se kosi sa svim načelima civilizacije.

Prema podacima UNICEF-a do 2020. godine u svetu radi 168 miliona dece, starosti od 5 do 17 godina. Milioni njih primorani su, ne samo da rade, već i da trpe zlostavljanja, i bave se nezakonitim radnjama, poput prodavanja droge. Prinuđivanje na rad krši prava dece koja su garantovana Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima dece. Takođe, ovom zloupotrebom ugrožava se ekonomija države.

Prema podacima Ujdinjenih nacija jedno od desetoro dece u svetu suočava se sa prinudom na rad. S obzirom na to da su u pojedinim državama deca od najranijeg detinjstva primorana da rade, to utiče na njihovo obrazovanje i socijalno razvijanje, što ima velike posledice na njihov život. U najsiromašnijim zemljama sveta jedno od četvoro dece, uzrasta od 5 do 17 godina suočava se sa ovom zloupotrebom svojih prava.

U poslednje dve decenije posvećeno je dosta pažnje ovom problemu, u prilog tome govori podatak da je 2000. godine bilo čak 970 miliona dece kojima je uskraćeno detinjstvo. Do napretka je došlo zalaganjem zajednica širom sveta kako bi sva deca bila zaštićena i imala pravo na detinjstvo. Srbija se nalazi na 49. mestu od 180 zemalja Indeksa prekinutog detinjstva, sa 7% procenata dečjeg rada.

Ovogodišnje obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada biće obeleženo virtuelnim kampanjama. Dečji rad se može sprečiti stalnim akcijama kojima će se štititi deca i zalaganjem za njihovo bezbrižno detinjstvo.

Danas se obeležava Međunarodni dan dece žrtava nasilja

 

Dostava hrane u Nišu