Klinika u Nišu radi bez dozvole, direktor nasledio funkciju od oca

ukc

Poštovani dr Đerlek,

Ovih dana je javnost Srbije imala priliku da iz medija vidi i čuje vaše izjave nakon svečane akademije povodom 63 godine postojanja niškog Medicinskog fakulteta kada ste iskoristili priliku da obiđete i Univerzitetski klinički centar Niš.

Istakle ste činjenicu da je država za nabavku opreme za Univerzitetski klinički centar u Nišu u protekle dve godine izdvojila 300 miliona dinara da bi nakon toga sa ponosom obavestili javnost da je Klinika za endokrinu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, čiji je rukovodilac dr Miodrag Đorđević, dobila najsavremeniju stolicu za stereotaksičnu vakumasistiranu biopsiju – SVAB i aparat za neuromonitoring.

U vašoj izjavi za štampu ste rekli sledeće: „A ono što me posebno raduje, što ovde imamo mladog čoveka, doktora i docenta, koji je uspeo, da svojim autoritetom i dobrom voljom svojih prijatelja, nabavi donacije koje nisu tako male, a koje će izuzetno uticati na kvalitet pružanja zdravstvene zaštite i koji je uprkos mnogim usavršavanjima u inostranstvu, rešio da radi u svojoj zemlji.“

U ovoj izjavi obaveštavate javnost da je dr Miodrag Đorđević imao „mnoga usavršavanja u inostranstvu“. Ne znam koji ste parametar koristili kada ste upotrebili reč „mnoga“. Nepoznato je iz koje stručne biografije dr Miodraga Đorđevića ste došli do ovih podataka kada direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, prof. dr Zoran Perišić, u odgovoru na zahtev za informacije od javnog značaja tvrdi da ovaj klinički centar ne poseduje stručnu biografiju dr Miodraga Đorđevića.

Iz referata za izbor dr Miodraga Đorđevića u zvanje docenta, do koga nije bilo lako doći, se saznaje da je dr Đorđević bio dva puta na usavršavanju u inostranstvu: prvi put u Austriji od 02.10-09.10.2021. godine i drugi put u Nemačkoj od 28.11-02.12.2022. godine. Dakle, iz referata saznajemo da je dr Miodrag Đorđević imao ukupno 13 dana boravka u inostranstvu uključujući vikende i dane koje je koristio za putovanje do Austrije i Nemačke.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, prof. dr Zoran Perišić je odbio zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u vezi usavršavanja dr Miodraga Đorđevića u navedenim klinikama te je to učinio tek nakon dobijanja rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja kada mu je naloženo da to učini. Iz dokumentacije se saznaje da je u na obe inostrane klinike dr Miodrag Đorđević imao ulogu posmatrača tj. da nije učestvovao ni u jednoj vrsti kliničkog rada na pacijentima. Dakle, dolazi se do jasnog zaključka da se radilo o usavršavanju u inostranstvu putem „običnog posmatranja“.

Nakon do sada iznetog ne mogu a da vam ne postavim pitanje na osnovu kojih objektivnih parametara obaveštavate javnost da je dr Miodrag Đorđević nakon samo dva posmatračka boravka u inostranstvu imao „mnoga usavršavanja u inostranstvu“?

Da li su za vas kao državnog sekretara Ministarstva zdravlja dva kratka puta u toku kojih je dr Đorđević samo posmatrao inostrane doktore kako izvode intervencije dovoljna da u javnosti promovišete dr Đorđevića kao doktora od autoriteta i nekoga ko treba da rukovodi klinikom tercijarne zdravstvene ustanove?

Da li zaista mislite da su ova dva kratka boravka posmatranja rada drugih u inostranstvu koje vi smatrate „mnogim usavršavanjima u inostranstvu“ bili razlog da mladi doktor reši da radi u svojoj zemlji ili se pak razlog za ovu odluku nalazi u dobrim vezama koje ovaj mladi doktor ima u Ministarstvu zdravlja, fakultetu, kliničkom centru pa čak i na odeljenju gde je sve vreme radio?

Ne mogu a da vam ne postavim pitanje zašto niste obavestili javnost da je zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja prilikom vanrednog inspekcijskog nadzora od 26.09. do 29.09.2023. godine utvrdila da pomenuta klinika tj. Klinika za endokrinu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu obavlja nezakonito zdravstvenu delatnost obzirom da navedena klinika ne ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti organizacione jedinice zdravstvene ustanove u pogledu kadra jer nema dovoljan broj doktora medicine specijalista odgovarajuće grane medicine koji su predviđeni kao uslov za osnivanje i obavljanje delatnosti u hirurškoj oblasti?

Zašto niste prilikom obilaska ove nezakonito otvorene organizacione jedinice proverili broj bolesničkih postelja da potvrdite da ni po ovoj osnovi nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za postojanje navedene klinike?

Izjavili ste da ste posebno fascinirani rezultatima koje je postigao Medicinski fakultet u Nišu ali niste izneli javnosti koji rezultati su vas fascinirali. Takođe, zaboravili ste da javnosti iznesete sledeće bitne činjenice koje su vama izuzetno dobro poznate:

Da je Dekan Medicinskog fakulteta u Nišu prof. dr Dobrila Stanković Đorđević majka dr Miodraga Đorđevića, da je dr Miodrag Đorđević u zvanje docenta izabran nakon svega dve godine iskustva u zvanju specijaliste opšte hirurgije a da je na mesto rukovodioca Klinike za endokrinu hirurgiju postavljen u maju 2023. godine nakon odlaska u starosnu penziju njegovog oca prof. dr Miodraga Đorđevića, koji je bio rukovodilac navedene klinike sve do svoje 68. godine života.

Da li ste sve to izbegli da kažete javno obzirom da su vaša dva sina diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu u vreme dok je ovim fakultetom rukovodila dekanica prof. dr Dobrila Stanković Đorđević ili zbog toga što jedan od vaših sinova obavlja specijalizaciju na ovom fakultetu u trenutku dok vi neosnovano promovišete dekaničinog sina?

U vašoj izjavi za štampu ističete da ste zaista zadovoljni saradnjom Ministarstva zdravlja i UKC Niš i da ćete nastaviti podršku „ovim divnim ljudima“.

Da li se vaša podrška sastoji u tome da Ministarstvo zdravlja prikriva nezakonit rad „ovih divnih ljudi“ i da dopušta da navedena klinika još uvek postoji kao organizaciona jedinica iako ne ispunjava zakonom predviđene uslove da bude klinika?

Da li je podrška „ovim divnim ljudima“ i činjenica da vi kao državni sekretar Ministarstva zdravlja ne obaveštavate javnost da je rukovodilac ove nezakonito formirane klinike lekar koji je izveo samo 26 intervencija sentinelnog čvora koji nisu dovoljan broj za njegov samostalan rad obzirom da po svim svetskim standardima za standardizovani program obuke je potrebno da hirurzi urade najmanje 40 intervencija ovog tipa?

Da li je podrška „ovim divnim ljudima“ i činjenica da Ministarstvo zdravlja toleriše da direktor Univerzitetskog Kliničkog Centra u Nišu ne poštuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i ne želi da učini javnim broj intervencija koje je izveo dr Miodrag Đorđević?

Da li to činite jer je u pitanju sin dekanice Medicinskog fakulteta u Nišu ili zbog toga što javnost ne sme da bude upoznata sa izuzetno oskudnim kliničkim iskustvom i malim brojem operacija koje je izveo dr Miodrag Đorđević koji sada rukovodi ustanovom u kojoj se kako se tvrdi u medijima godišnje operiše između 600 i 700 pacijenata sa tumorom štitne žlezde, dojke, ali i drugim tumorima?

Niste nam rekli da li Ministarstvo zdravlja smatra da lekar koji ima samo dve godine specijalističkog radnog staža ima dovoljno kliničkog iskustva i stručne zrelosti da može da vodi jednu kliniku u okviru tercijarne zdravstvene ustanove?

Da li postoje i druge ustanove u kojima se za rukovodioca bira lekar sa samo dve godine iskustva u zvanju specijaliste?

Obzirom da kao državni sekretar Ministarstva zdravlja putujete u druge zemlje ne bili razmenili iskustva i ostvarili saradnju, da li vam je poznato se ovakvo fulminantno napredovanje dešava i u inostranstvu?

Ističete da ćete zahvaljujući donaciji Svetske banke graditi zdravstvene ustanove ali i da ćete nastaviti i dalje da ulažete u kadar i nove ljude.

A ko su „taj kadar i ti novi ljudi“?

Zašto ne skupite hrabrost da kazete javnosti istinu?

Zašto ne objasnite dekanici Niškog Medicinskog fakulteta i direktoru Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu da nije u skladu sa zakonom i demokratskim duhom da građanima uskraćuju pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja?

Zašto javno ne prozovete prof. dr Dobrilu Stanković Đorđević i prof. dr Zorana Perišića jer ne poštujući zakon prikrivaju informacije od javnog značaja vezane za stručnu biografiju i usavršavanje sina dekanice Niškog Medicinskog fakulteta?

Zašto kao nadzorni organ Lekarske komore Srbije ignorišete preporuke Zaštitnika građana i zašto ne učinite nešto da se počne poštovati Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Kodeks medicinske etike a da Sudovi časti počnu da rade pravedno i poštujući zakon?

Zašto ne počnete da poštujete kako pacijente kao korisnike zdravstvenog sistema tako i moralno i profesionalno čestite, vredne i dobre lekare koji sve čine da sačuvaju integritet plemenite lekarske profesije?

Ako ne možete da govorite istinu u javnosti i ako ne možete da činite nešto korisno za našu društvenu zajednicu dok veličate lik i delo onih koji ne bi smeli da budu na rukovodećim mestima, otvoreno vas molim da podnesete neopozivu ostavku na funkciju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja i time date šansu drugim ljudima da pomognu da se očuva i rehabilituje zdravstveni sistem koji duboko pati ali koji još uvek imamo svi mi i koji još uvek postoji za sve nas.

Ukoliko izgradnja nekog boljeg zdravstvenog sistema u jednom društvu gde mora da postoji vladavina prava nije dovoljno jak razlog za vašu ostavku, onda vas molim da vašim odlaskom, ako ništa drugo, date šansu svima nama da sačuvamo ovo malo dostojanstva što nam je ostalo.

Očekujem od vas odgovor na ovo otvoreno pismo.

Autor je doktor medicinskih nauka i specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, član Kraljevskog udruženja hirurga Engleske

Izvor: Danas.rs