JKP Naissus: Kvarovi na vodovodnim mrežama u Vase Pelagića, Roberta Koha i u selu Popovac

Radnici vodovoda

KVAR NA VODOVODNOJ MREŽI U ULICI VASE PELAGIĆA
Kvar na vodovodnoj mreži u ulici Vase Pelagića kod broja 18, potreban iskop. Zbog radova na popravci vodovodne mreže doći će do prekida vodosnabdevanja u ovoj ulici do 15 sati.

KVAR NA VODOVODNOJ MREŽI U ULICI ROBERTA KOHA
Voda na ulici Roberta Koha kod broja 33, potreban iskop. Zbog radova na popravci vodovodne mreže doći će do prekida vodosnabdevanja u ovoj ulici do 15 sati.

KVAR NA VODOVODNOJ MREŽI U POPOVCU
Voda na ulici Mileta Đurđanovića na više lokacija, neophodan iskop. Zbog radova na popravci vodovodne mreže doći će do prekida vodosnabdevanja u ovom selu do 15 sati.

POPRAVKE KVAROVA NA PRVIM VENTILIMA
Tokom dana obavljaće se radovi na popravci prvih ventila u ulicama: Najdana Blagojevića 3, Miloša Obilića 8, Trebinjska 99, Triglavska 24, Njegoševa 49, Stanoja Glavaša 67, Cerska 5a, Dimitrija Tucovića 153, Bulevar Sv.Cara Konstantina 209, Krste Stefanovića 18, Velikojastrebačka 11, Đorđa Jovanovića 15, Gutenbergova 38, Dragiše Cvetkovića 7, Knjaževačka jug 44, Ćurlinska 48, Obrenovićeva 35, Gornjomatejevačka 112, Tihomira Brankovića Joce 10, Somborska 31, Vojvode Tankosića 10, Đuke Dinić 37, Vojvode Vuka 12, Ratka Jovića 6, Niška Banja-Čegarska 39, u selima: Jelašnica-Đorđa Kurtaka bb, Gornji Matejevac-Obilićeva 41. Zbog intervencija moguć je prekid vodosnabdevanja na pomenutim lokacijama do 15 sati.