Izložba Milena Anđelković u Galeriji Art55

Izložba Milene Anđelković
Izložba Milene Anđelković

Izložba Milene Anđelković biće otvorena sutra, 13. aprila, u Galeriji Art55.

Izložba Milene Anđelković biće postavljena do 22. aprila. Zbog epidemiološke situacije klasičnog otvaranja neće biti, a izložba se može pogledati od sutra, 13. aprila od 18 časova.

Milena Anđelković je rođena u Nišu 1982. godine. Umetničku školu završila je u Nišu a školu umetničkih zanata (konzervataor/preparator kulturnog dobra) u Šapcu. 2013. godine. Završila je akademiju Ekoman, odsek slikarstvo u klasi profesora Milivoja Novkovića.

Pored aktivnog slikarstva bavi se i oslikavanjem unikatnog tekstila. 

“Milena Anđelković je mlada i talentovana slikarka čiji se svet likovne operative često međusobno potire ali, srećom, opstaje kao jedno njeno imaginarno prostiranje kroz svet likovne umetnosti pri tom čineći veoma čvrstu celinu. Milena je mlad i veoma perspektivan slikar, dobre likovne kulture lišene pomodarstva tako čestog kod slikara njene generacije. Nije nevažno reći da se ova vredna umetnica veoma uspešno bavi zidnim slikarstvom u sakralnim objektima kao i konzervacijom štafelajnog slikarstva. Na kraju napomenimo da se kod nje u  budućnosti očekuju još bolji rezultati. Očekuje se naime da se spoj nepredmetnog i figurativnog bude još čvršći čineći time likovnu priču prihvatljive likovne suštine”, rekao je o umetnici Miodrag Daja Anđelković.