Izložba “Likovne umetnice Niša” – izbor dela iz kolekcije GSLU Niš. Pedeset radova nastalih u periodu od 1973. do 2021. godine

Foto - GSLU Niš

Želja i potreba za proučavanjem dela likovnih umetnica Niša u fondu Galerije savremene likovne umetnosti Niš podstaknuta je značajnim jubilejom ‒ 150 godina od rođenja Nadežde Petrović, čuvene slikarke, rodonačelnice srpske moderne, koja je osnovala Prvu jugoslovensku umetničku koloniju u selu Sićevu nadomak Niša.

Za ovu izložbu odabrano je pedeset radova nastalih u periodu od 1973. do 2021. godine.

Reč je o delima izlaganim pojedinačno, na samostalnim ili kolektivnim izložbama, publikovanim u katalozima i monografijama, ali nikada prezentovanim kao celina.

Ličnost, stvaralaštvo i društveni angažman Nadežde Petrović bili su neposredna inspiracija za bavljenje ovom temom, uz nameru da se ukaže na vredan doprinos žena koje su se bavile umetnošću i bile aktivne učesnice likovnog i kulturnog života Niša.

U njihovim delima dominiraju grafike, slike i crteži, dragoceni u smislu upoznavanja rada, praćenja stvaralaštva, individualnog razvojnog puta i uvida u likovnu scenu grada.

Zastupljeno je tek nekoliko skulptura, uz primetno odsustvo interesovanja za istraživanje u oblasti novih medija i fotografije.

Kolekcija je ovim eksponatima obogaćena najvećim delom zahvaljujući Likovnoj koloniji Sićevo i Grafičkoj radionici, a izvestan broj su individualni pokloni ili otkupi sa samostalnih i kolektivnih izložbi.

Global Digital Clinik