Izložba “Cross Points” u Galeriji Art55

Cross Points
Foto: Galerija Art55

U četvrtak 16. septembra u Galeriji Art55 od 19 sati biće otvorena izložba “Cross Points”, dve autorke iz Bugarske, Ane Tzolovske i Bisere Valeve.

Projektom pod nazivom “Cross Points” (Tačke ukrštanja) dve umetnice Ana Tzolovska i Bisera Valeva otvaraju niz pitanja vezanih za razlike u čistim slikarskim, kulturološkim i individulnim, kreativnim svetovima.

Njihovi lični stavovi se neprekidno ukrštaju, prepliću i zmeđu stvarnosti i imaginacije stvarajući jednu okosnicu koja ih povezuje- a to je sklonost ka vlastitoj imaginaciji i doslednost u kreiranju vlastitih likovnih ostvarenja.

Ana Tzolovska gradi svoj likovni jezik inkorporirajući samu ideju kretanja, tj nezaustavljivih promena u svetu koji nas okružuje, suočavajući se sa različitim kulturama, uočavajući ono što je bitno, suštinsko, pronašavši uvek nove, zanimljive slikarske odnose. U osnovi njenih likovnih istraživanja preovladavaju tek nagoveštaji slobodne, asocijativne organske forme koje se razlažu u dinamičnoj igri linija. 

Bisera Valeva svoj likovni izraz formira u idiličnom svetu nežnih, prozračnih cvetova i trava fokusirajući se na promene koje se dešavaju u prirodi. Skladni odnosi boja, blagi kontrasti svetlosti i senke usklađeni su u jednu harmoničnu celinu. Posedujući odmerenu, rafiniranu notu u izrazu sa , dubokim ličnim osećanjima slika vegetabilni svet ispunjen lirskom atmosferom. Pored toga, prelamanje svetlosti je za Biseru Valevu poseban izazov kojim je ona zaokupjena u većini svojih radova. Međutim, to nisu snažni udari svetlosti -nego više iskričavo treperenje koje doprinosi formiranju nežne, ezoterične atmosfere. Motivi uzeti iz prirode time dobijaju nova obeležja u kojima se prepliću stvarnost i iluzija stvarajući setno, melanholično raspoloženje.

Obe umetnice izlagale su radove u brojnim evropskim prestonicama i redovne su profesorke na fakultetima Univerziteta u Sofiji.

Izložba će biti otvorena do 27. sepembra.