Izlivanje kanalizacije u Gornjem Komrenu nerešivo dok se ne završi kolektor

Sastanak stanovnika Gornjeg Komrena sa predstavnicima Grada Niša; Foto: Grad Niš

Izlivanje kanalizacije na ulicu duže vreme je veliki problem meštana Gornjeg Komrena u Nišu.

Problem je u tome što kolektor na koji je mreža priključena nije završen, predočili su stanovnici ovog naselja predstavnicima nadležnih službi na terenu.

Radovi na humskom kolektoru su zaustavljeni jer jedan vlasnik zemljišta, kako je istaknuto, nije dozvolio da kanalizacione cevi prođu kroz njegov voćnjak.

Kada taj problem bude otklonjen, za rešenje nevolja žitelja Gornjeg Komrena biće potrebno uraditi nekoliko stotina metara kolektora, što će omogućiti da se i sekundarna mreža produži za nedostajućih stotinak metara i priključi na kolektor. To bi trebalo trajno da reši problem.

Cisterne JKP “Naissus” svakodnevno će prazniti postojeće kanalizacione cevi; Foto: Grad Niš

Gradonačelnik Niša, Darko Bulatović je izdao nalog svim nadležnim službama da u najkraćem roku otklone sve administrativne prepreke, pribave nedostajuću dokumentaciju i što pre nastave sa izgadnjom kolektora i sekundarne mreže, kako bi se ovaj problem trajno rešio.

Do tada, cisterne JKP “Naissus” svakodnevno će prazniti postojeće kanalizacione cevi i onemogućiti izlivanje, jer to, na ovim visokim temperaturama, pored komunalnog, može predstavlja i veliki medicinski problem, i opasnost.

Naredni sastanak gradonačelnika i meštana Komrena uključenih u rešavanje ovog pitanja, zakazan je za ponedeljak, 16. jul kada bi trebalo da se dođe i do konačnog rešenja i odredi dinamika daljih radova i aktivnosti na izgradnji kanalizacije u ovom gradskom naselju.