Da li je u niškom KPZ zaposlen bivši funkcioner koji je zloupotrebljavao gradske subvencije?

osuđenik
KPZ NIš, zatvor Foto: Ministarstvo pravde

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozvao je Posebno odeljenje za sprečavanje korupcije VJT Niš, Agenciju za sprečavanje korupcije i resorno ministarstvo da ispitaju da li je Saša Stoiljković, koji je nedavno zaposlen u niškom Kazneno popravnom zavodu, na prethodnoj javnoj funkciji zloupotrebio dodelu gradskih poljoprivrednih subvencija, koje su godinama i u milionskim iznosima dobijale njegova i tašta njegovog zamenika.

Stoiljković, inače poznat široj javnosti i po priznanju da je funkciju načelnika Sekretarijata za poljoprivredu, koji je kasnije postao istoimena Gradska uprava, koristio da pred izbore 2016. i 2020. u 67 niških sela prikuplja kapilarne glasove za SNS od korisnika subvencija, za Danas je negirao takve sumnje, navodeći da su nadležne institucije već utvrdile da nije prekršio zakon, niti bio u sukobu interesa.

Njegovo zaposlenje na mestu zamenika načelnika Službe za obuku i upošljavanje KPZ kritikovala je načelnica te važne službe Valentina Krstić, inače bivša uzbunjivačica i antikorupcijska aktivistkinja, na sastanku u toj ustanovi početkom jula, zbog čega je suspendovana, uz ocenu da je takvim stavom “nanela štetu ugledu Uprave za izvršenje krvičnih sankcija”.

U najnovijem izveštaju BIRODI-ja, dostavljenom Posebnom odeljenju Višeg javnog tužilaštva, Agenciji i Ministarstvu poljoprivrede, navodi se između ostalog da su u periodu od 2016. do 2021. godine, B.N, Stoiljkovićeva tašta, i D.R, po nezvaničnim informacijama tašta Stoiljkovićevog zamenika Ljubiše Stojanovića, kontinuirano dobijale velike sume budžetskog novca na ime poljoprivrednih subvencija.

Uz prilaganje ugovora koji to potvrđuju, navodi se da je B.N. u tom periodu dobila skoro četiri miliona dinara (3.737.017), a D.R. skoro dva miliona (1.991.527,80).

Korisnica B.N. je 2020. iz gradskog budžeta dobila čak 100 odsto vrednosti svoje planirane investicije, iako je reč o subvencijama, a ne o potpunom finansiranju.

“Zbog ovakvih okolnosti, postoji sumnja da je u ovim slučajevima izvršeno neko od krivičnih dela sa elementom korupcije (zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, oštećenje budžeta ili druga krivična dela predviđena pozitivnim krivično- pravnim propisima Republike Srbije koje je izvršio funkcioner/službenik iz koristoljublja). Javni, pravni i društveni interes nalažu da se sve okolnosti ovih slučajeva provere, a eventualni počinioci nekog krivičnog dela procesuiraju i sankcionišu”, navodi se u izveštaju BIRODI-ja, koji je potpisao izvršni direktor Zoran Gavrilović.

BIRODI u izveštaju navodi da ovakve okolnosti ukazuju da bi u ovim slučajevima moglo biti reči i o sukobu interesa, jer su tašte, po Zakonu o sprečavanju korupcije, “povezana lica” sa funkcionerima Stoiljkovićem i Stojanovićem.

Zakon propisuje da je sukob interesa “situacija u kojoj javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na obavljanje javne funkcije”, a da je “povezano lice” član porodice javnog funkcionera, krvni srodnik javnog funkcionera u pravoj liniji, odnosno u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, kao i fizičko ili pravno lice koje se prema drugim osnovama i okolnostima “može opravdano smatrati interesno povezano sa javnim funkcionerom”.

U dokumentu se navodi da se uvidom u deo spiska korisnika zapaža da su, za razliku od B.N. i D.R, neka gazdinstva dobijala izuzetno male subvencije- od 2.000 do 20.000 dinara.

Prema Nišu gravitiraju 72 prigradska i seoska naselja i postoje i veliki posedi sa ozbiljnim potrebama za subvencijama, a tu vrstu budžetske podrške prema dostupnim podacima dobija samo oko 200 gazdinstava.

“Otkud tolike razlike u opredeljenim sredstvima? Da li su konkursi bili dovoljno javni? Da li su edukacije bile adekvatne ili je tendencija bila da prijatelji i bliski rođaci budu subvencionisani? Da li postoji proizvoljnost u dodeljivanju subvencija- što je korisnik bliži načelniku Stoiljkoviću, subvencije su veće? Da li je Stoiljković imao uticaja, i kakvog, na članove komisije, ako ona donosi ovakve odluke o dodeli budžetsih sredstava? To može da ustanovi samo ozbiljna kontrola nadležnih organa”, navodi se u izveštaju.

U njemu se navodi da ugovori o dodeli subvencija pokazuju da su ih 2016. godine potpisivali Stoiljković ili Stojanović, a od 2017. gradonačelnici, ali uz naizmenična parafiranja ove dvojice funkcionera na većini ugovora.

Odluka o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Niša određuje da je “odgovornost za zakonito i namensko korišćenje budžetskih sredstava na nadležnom sekretarijatu”, dodaje se.

Stoiljković, međutim, kaže da “ni on ni njegov tadašnji zamenik nisu odobravali subvencije za poljoprivrednike”, a da je njihov Sekretarijat obavljao samo tehnički deo posla za one koji odlučuju.

“Subvencije od trenutka mog stupanja na funkciju načelnika Sekretarijata 2013. godine dodeljuje komisija gradonačelnika koju sačinjavaju ljudi izvan gradske uprave i odgovaraju isključivo gradonačelniku. Uprava za poljoprivredu, a ranije Sekretarijat za poljoprivredu obavljala je, a i danas obavlja, samo tehnički deo poslova za komisiju”, tvrdi on.

On dodaje da nije upoznat sa dopisom BIRODI-ja, ali da su prijave sa identičnom sadržinom više puta ispitivane u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, kao i u tužilaštvu i da “naravno nije utvrđena zloupotreba, samim tim što on nije bio donosilac odluka”.

“Po stupanju na tu funkciju – i pored očiglednih dokaza da nisam bio učesnik u raspodeli subvencija niti sam mogao da utičem na proces – ipak sam se obratio Agenciji za borbu protiv korupcije, koja mi je u odgovoru potvrdila da neću biti u sukobu interesa ukoliko moja tašta bude korisnik subvencija. Uostalom, nijednom poljoprivredniku nije zabranjeno da učestvuje na konkursu”, kaže on.

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija kažu za Danas da je ta Uprava prilikom preuzimanja Stoiljkovića u KPZ Niš iz Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj, kojoj sada pripada poljoprivreda, a na predlog upravnika KPZ Cvijetina Đorđića, dobila od suda i tužilaštva potvrdu da on nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi nijedan krivični postupak, a od policije potvrdu da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u KPZ.

„U tom smislu, Stoiljković je ispunio sve uslove za preuzimanje na rad u KPZ Niš i nisu postojala nikakva zakonska ograničenja za njegovo preuzimanje. To je ono što se smatra jedino relevantnim – da li državni službenik ispunjava ove zakonom propisane uslove ili ne“, navode oni.

Uprava dodaje „nema saznanja“ da je Stoiljković, pre preuzimanja na rad u KPZ, kršio Zakon o sprečavanju korupcije i niški Etički kodeks o ponašanju funkcionera lokalne samouprave, kako su ocenili antikorupcijski stručnjaci, i to tako što je kao javni funkcioner skupljao kapilarne glasove za SNS od korisnika gradskih subvencija.

Ona “nema saznanja” ni da je kao funkcioner „punio autobuse“ za mitinge te stranke, kako je sam govorio.

Stoiljković je pre dve godine, uz iznošenje ovakvih informacija, optužio gradonačelnicu Draganu Sotirovski, koja je i članica Predsedništva SNS, da uz podršku bliskih saradnika smenjuje i otpušta „kadrove“ bivšeg gradonačelnika Darka Bulatovića (SNS) u gradskim upravama i opštinama”. Negirao je da spada u tu grupu, ali su ga ipak, kako je rekao, premestili, uzeli mu zvanje, smanjili platu za 16.000 dinara i mobingovali.

Sotirovski je negirala da sankcioniše kadrove prethodnog gradonačelnika.

Izvor: Danas.rs