Bolji uslovi zdravstvene zaštite u Železničkoj ambulanti u Nišu

Železnicka ambulanta u Nišu

Železnička ambulanta u Nišu akreditovana je za narednih sedam godina što znači da su u ovoj zdravstvenoj ustanovi standardizovani procesi lečenja pacijenata, a samim tim je i poboljšan kvalitet zdravstvene zaštite, rečeno je na svečanoj dodeli ovog važnog sertifikata u Zavodu “Železnice Srbije” koji ove godine proslavlja 130 godina rada.

Direktor Zavoda Vlado Batnožić kaže da ovom akreditacijom najviše dobijaju Nišlije.

Ambulanta ispunila sve propisane uslove i zdravstvena zaštita bolja u odnosu na prošli period

Akreditacija podrazumeva uvođenje nacionalnih procedura na osnovu kojih se radi sa pacijentima, a njen cilj je unapređenje kvaliteta zdravstene zaštite.

Sam proces akreditacije traje godinu dana kada se formiraju timovi za samoocenjivanje u zdravstvenoj ustanovi, a nakon samoocenjivanja dolaze na red spoljašnji ocenjivači, nakon čega se dobija akreditacijski status.

U našoj zemlji akreditacija nije obavezna, ali preporučljiva. Samo pedesetak ustanova do sada je obezbedilo akreditaciju, ali je trenutno veliki broj u postupku akreditacije.

Da postupak prijema pacijenta bude identičan za sve

Kada bi sve zdravstvene ustanove u Srbiji bile akreditovane i postojao identičan način prijema pacijenata zdravstvena zaštita bi bila bolja i na istom visokom nivou kako u malim seoskim sredinama, tako i u ambulantama u svim gradovima Srbije.

Kada postoji ujednačen i utvrđen postupak smanjuje se mogućnost grešaka i pacijent prolazi kroz istu proceduru bez obzira u kojoj zdravstvenoj ustanovi se nalazi.

“Železnička ambulanta dobila je najvišu akreditaciju koja nadležna agencija daje na sedam godina Standardizovane usluge donose bolje uslove za pacijente ali i za zdravstvene radnike”, rekao je na svečanoj dodlei ovog sertifikata, šef odeska za akreditaciju Vlado Davkovski.

Zavod za zdravstvenu zaštitu „Železnice Srbije“ osnovan je 1886. godine, dok je dve godine kasnije otvorena prva ambulanta za železničke radnike. Ova ustanova je posle Pasterovog zavoda najstarija zdravstvena ustanova u Nišu.

Klinički centar u Nišu je u postupku akreditacije

Podsetimo, Klinički centar u Nišu je u procesu akreditacije od novembra 2016. godine, tako da se očekuje da tokom sledeće ggodine ova zdravstvena ustanova postane akreditovana zdravstvena ustanova.

Prosec akreditacije košta u zavisnosti od veličine zdravstene ustanove od nekoliko stotina do nekoliko miliona dinara.

Jednom dobijena akreditacija ne znači trajnost akreditovane ustanove več se obnavlja na četiri godine.